Beograd, 10.03.2015. godine.

Dekanka Fakulteta za sport, prof. dr Ivanka Gajić i Pavle Životić, generalni sekretar Beogradske skvoš asocijacije, potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji ustanove, odnosno organizacije koje zastupaju.

Na osnovu Zakona o sportu i u skladu sa važećim podzakonskim aktima, predmet potpisanog Sporazuma je saradnja u oblasti obrazovno-naučnog rada, permanentnog stručnog osposobljavanja trenera i menadžera, kontrole treniranosti sportista, organizovanju kampova, kao i u svim drugim oblastima koje proističu iz delatnosti potpisnika.

„Potpisivanjem ovog sporazuma želimo da prevaziđemo problem nedostatka trenerskog kadra za rad u skvošu i istovremeno stvorimo mogućnosti za njegovo kontinuirano stvaranje. Kako se naš sport razvija velikom brzinom i sve je popularniji, nažalost uglavnom u okruženju i regionu, imamo situaciju da nam veliki broj trenera odlazi da karijeru gradi u inostranstvu“ pomalo setno je istakao gospodin Životić i nastavio: „Bili smo u potrazi za partnerom na planu obrazovanja i edukacije stručnjaka za skvoš, pa smo u tu svrhu iskoristili nedavno održani Sajam sporta, koji je okupio i sve domaće visokoškolske institucije koje se bave obrazovanjem kadra za rad u sportu. Nakon analize ponuđenih mogućnosti i uslova, odlučili smo da stupimo u saradnički odnos sa Fakultetom za sport, koji sportove ne deli na „velike“ i „male“. Nije bilo teško da pronađemo zajednički jezik jer, ispostavilo se da, delimo slične ideje po pitanju unapređenja stručnog rada u sportu i iskazane spremnosti Fakulteta da i na tom planu usko sarađuje sa krovnim sportskim organizacijama. Siguran sam da smo napravili pravi izbor.“

Zadovoljstvo ostvarenom saradnjom istakla je i dekanka Gajić i naglasila važnost bliskih i partnerskih odnosa između krovnih sportskih organizacija i obrazovnih ustanova. „Jedino čvrstom sponom teorije i prakse možemo stvarati u potpunosti kompetentan kadar, upotrebljiv u sportskim procesima, sposoban da ih unapredi u najkraćem roku. Primer Beogradske skvoš asocijacije je veoma pozitivan i trebao bi da bude paradigma i daleko većim i razvijenijim savezima. Menadžment saveza nije na uočeni problem ostao inertan, već ga je locirao i sagledao mogućnosti za njegovo rešavanje. U skladu sa njima odabrao je način i sredstva. Drago mi je da je u našem Fakultetu prepoznao partnera sposobnog da se uspešno uhvati u koštac sa izazovima. Na tome im se zahvaljujem i obećavam da ćemo učiniti sve kako bi se skvoš u Srbiji ubrzo približio dostignutoj planetarnoj popularnosti i nivou razvoja“, istakla je profesorka Gajić.

Već naredne nedelje na Fakultetu za sport će biti održana prezentacija skvoša i biti ponuđeno studentima, prve i druge godine studija, da se opredele za taj sport, jer problema sa zaposlenjem neće imati.