Beograd, 25. februara 2015.

Na Fakultetu za sport, uz prisustvo sportista I sportskih radnika, studenata I profesora, organizovano je svečano potpisivanje  Sporazuma o saradnji između Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda i Rukometnog  kluba “Partizan”, kao i između Fakulteta za sport i  Sportskog  udruženja za razvoj predškolskog sporta (SURPS). Na osnovu aktuelnog Zakona o sportu i u skladu sa važećim podzakonskim aktima, sporazum je potpisan sa ciljem unapređenja stručnog rada u sportu Republike Srbije, u smislu kvalitetnijeg protoka i razmene savremenih znanja i iskustava.

Predmet Sporazuma, koji su sa dekanom Fakulteta za sport, prof. dr. Ivankom Gajić potpisali generalni sekretar RK “Partizan”, Predrag Jušković  i predsednik SUPRS-a Goran Grujović, je saradnja u oblasti obrazovno-naučnog rada, permanentnog stručnog osposobljavanja trenera i menadžera, kontrole treniranosti sportista, organizovanju kampova, kao i u svim drugim oblastima koje proističu iz njihovih delatnosti.

Predsednik saveta Fakulteta za sport Bojan Sekulić  je pozdravjajući goste podsetio da Fakultet za sport neguje saradnički model obrazovanja sa srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu:

-Uz obavljanje teoretskog dela nastave na Fakultetu, praktični oblici nastave izvode se u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije, Paraolimpijskim komitetom Srbije, Sportskim savezom Srbije, Republičkim zavodom za sport i medicinu sporta, kao i nacionalnim granskim sportskim savezima i sportskim klubovima-rekao je Sekulić, i zahvalio se RK “Partizan” i SURPS-u što su u Fakultetu za sport prepoznali svog strateškog partnera:

-Očekujem brze i konkretne rezultate potpisanog sporazuma, u skladu sa slavnom tradicijom i ambicioznim planovima srpskog rukometa, značajem bavljenja sportom i fizičkom aktivnošću u predškolskom uzrastu i modernim programskim opredeljenjima Fakulteta za sport- zaključio je Sekulić.

Generalni sekretar Rukometnog kluba “Partizan” Predrag Jušković je takođe izrazio zadovoljstvo i visoka očekivanja  od  saradnje i partnerstva sa Fakultetom za sport.

U nastavku svečanosti, zaključen je sporazum između dve partnerske organizacije Fakulteta za sport, Sportskog udruženja za razvoj predškolskog sporta I Saveza za školski sport Srbije, koji su potpisali  njihovi predsednici Goran Grujović I Željko Tanasković, naglasivši važnost saradnje školskog I predškolskog sporta.