Osečina 29.09.2015. godine.

U svečanoj sali opštine Osečina potpisan je sporazum o saradnji između ove lokalne samouprave i Fakulteta za sport Univerziteta ,,Union- Nikola Tesla,, iz Beograda kojim je definisano buduće partnerstvo na poslovima unapređenja i razvoja sporta u Osečini.

Sporazum su potpisali predsednik opštine Osečina, gospodin Nenad Stevanović, i dekan Fakulteta za sport, prof.dr. Ivanka Gajić, u prisustvu predstavnika sportskih klubova koji su se u velikom broju odazvali pozivu na ovu svečanost.

To je bila i prilika da se odmah i konkretno krene u realizaciju potpisanog sporazuma pa su tako održane i dve prezentacije. U prvoj prezentaciji je generalni menadžer Fakuklteta za sport, mr. Dragan Atanasov, predstavio plan aktivnosti koje će Fakultet za sport i predstavnici sporta u Osečini imati u narednom periodu, a  tokom procesa izrade Strategije razvoja sporta u Osečini za period 2015- 2018, čime će opština Osečina ispuniti svoju zakonsku obavezu po Zakonu o sportu.

U drugoj prezentaciji je doc. dr Igor Radošević upoznao prisutne sa programima stručnog osposobljavanja i značaja školovanja operativnih trenera i operativnih menadžera, koje Fakultet za sport, sa velikim uspehom, redovno realizuje.

Ovo je bila još jedna potvrda odlučnosti i opredeljenosti Fakulteta za sport da blisko i konkretno sarađuje sa poslodavcima, da prepozna njihove potrebe i u skladu sa njima profiliše kadar koji školuje.