U cilju unapređenja bezbednosti na fudbalskim utakmicama, Fudbalski savez Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji sprovode Kurs za bezbednosni menadžment organizatora fudbalskih utakmica. U rad Kursa, koji se održava od 15. do 17. juna u „Kući fudbala“ u Staroj Pazovi, uključeni su sadašnji i budući Komesari bezbednosti iz fudbalskih organizacija u Srbiji, kao i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Policije Srbije. Uvodne reči su izneli visoki predstavnici Fudbalskog saveza Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Ministarstva omladine i sporta Srbije i predsednik Misije OEBS-a u Srbiji, a prva izlaganja o regulativama Evropske fudbalske unije (UEFA), preporukama Saveta Evrope i iskustvima bezbednosnih struktura u organizaciji fudbalskih utakmica su podneli eksperti iz Engleske i Švedske.

Zahvaljujući razvijenoj saradnji Fakulteta za sport sa Fudbalskim savezom Srbije i Misijom OEBS-a u Srbiji, našem Fakultetu je ukazano poverenje da uzme aktivno učešće u radu ovog značajnog događaja i na kraju prvog dana Kursa prof. Branko Bošković je održao zapaženo izlaganje na temu „Menadžment u sportu“.