Beograd, 08.04.2016.

Fakultet za sport nastavlja sa praksom organizovanja stručnih skupova u cilju kontinuiranog razvoja sporta. U prostorijama Fakulteta, ovoga puta, održan je Okrugli sto na temu „Savremeni pristupi radu sa mlađim kategorijama u rukometu“.

Dobrodošlicu studentima, trenerima, profesorima i gostima, u ime organizatora, poželeo je osnivač i predsednik Saveta Fakulteta za sport, gospodin Bojan Sekulić sa nekoliko prigodnih reči.

Okrugli sto moderirao je Bojan Butulija, profesionalni rukometaš i student četvrte godine našeg fakulteta, čija se tema diplomskog rada bavi naslovnom problematikom.

O ovoj neiscrpnoj i uvek aktuelnoj temi govorili su uvaženi stručnjaci, profesori Milorad Đukić  sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu i Zoran Valdevit sa Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, kao i gospođa Lidija Bojić Čačić, članica Izvršnog odbora EHF, i Dragan Đukić jedan od tvoraca kampa „Rukomet za sve“.

Na samom početku, gospodin Milorad Đukić uručio je Povelju za doprinos kampu „Rastimo“ u radu sa mlađim kategrijama dekanki Fakulteta za sport, prof. dr Ivanki Gajić, kao i gospodinu Vojislavu Maleševiću.

Nakon toga, otvorena je tema, a kao jedan od ključnih problema u radu sa mlađim kategorijama izdvojio se nedostatak adekvatne trenažne tehnologije za mlađe uzraste, kao i nepostojanje stručnog saveta u okviru Rukometnog saveza Srbije, koji bi definisao ciljeve i koncept trenažnog procesa i usmerio rad trenera.

– Svedoci smo da naš Rukometni savez već veoma dugo funkcioniše bez stručnog saveta. Uloga tog saveta nije da pročita izvaštaj selektora i oceni rad kao dobar ili loš. Stručni savet je potreban da nam da smernice šta dalje i kako raditi, kako unaprediti struku, kako poboljšati igru. Mislim da sa aspekta nekog ozdravljenja mi možda već kasnimo sa 2004. godištem. Stručni savet je taj koji treba da izabere ljude koji će adekvatno raditi ovaj posao – rekao je gospodin Valdevit.

Gospođa Bojić Čačić je istakla da u svetu postoji trend opadanja broja dece koja se bave organizovanim sportom uopšte, ne samo rukometom.

– Ovo nije problem samo kod nas, u regionu, već je u pitanju globalni trend. Istraživanja pokazuju da je procenat dece koja se bave sportom u klubovima pao za 15 procenata. Jedan od načina, koje koristimo u Hrvatskoj, da privolimo decu da se bave rukometom jeste mini rukomet. On nije sam sebi svrha, već način da zadržimo decu u rukometu i „preotmemo“ ih od drugih sportova – rekla je gospođa Bojić Čačić.

Nakon izlaganja otvorena je diskusija, a učesnici Okruglog stola su iscrpno i temeljno odgovorili na sva postavljena pitanja. Završnu reč prisutnima je uputila profesorka Gajić, dekanka Fakulteta za sport, koja je uručila prigdne poklone i sertifikate učesnicima.

– Nije slučajno, nevezano za određeni sporta, da vrhunski sportisti nisu kasnije po pravilu i vrhunski treneri. Nedostaje im karika na putu vrhunskog, a to je i široko teoretsko obrazovanje. Fakultet za sport je jedina visokoobrazovna ustanova u regionu na kojoj se može steći zvanje diplomirani trener u sportu. Stoga je organizacija regionalnog okruglog stola na zadatu temu naša obaveza, ali i privilegija i zadovoljstvo – stavila je tačku na ovaj skup dekanka.

Zaključak je jedinstven, da su ovakva okupljanja neophodna i da ih treba češće praktikovati jer jedino permanentnom edukacijom, razmenom znanja i iskustava, stalnim unapređenjem stručnog rada možemo se vratiti na staze uspeha srpskog rukometa.