Navršava se godinu dana od prerane smrti porf. dr Franje Fratrića, ali sećanje na ovog vrhunskog stručnjaka i eminentnog profesora našeg Fakulteta ne bledi. Njegov prerani odlazak bio je nenadoknadiv gubitak za naš Fakultet i srpski sport u celini, ali njegova metodologija sportskog treninga, trenažna tehnologija i naučni radovi koje je ostavio za sobom biće i ostaće putokaz za budućnost.

Prof. dr Franja Fratrić preminuo je 20. septembra 2017. godine u Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, nakon kratke i teške bolesti u 59. godini. Ogromno znanje i veliko iskustvo, koje je profesor Fratrić posedovao i nesebično prenosio generacijama studenata, utkani su u mnoštvo osvojenih medalja i najvećih uspeha našeg sporta.

Profesor Franja, kako su ga zvali i kolege i studenti, rođen je 07.06.1959. u Somboru. Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je u rodnom mestu, a Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu. Diplomirao je 1991. godine sa ocenom 10.

Poslediplomske, magistarske studije, završio je 1994. godine na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu, a doktorsku disertaciju je odbranio 1997. godine na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Beogradu.

Prošao je akademski put razvoja od studenta demonstratora, asistenta pripravnika, asistenta, docenta, vanrednog profesora do redovnog univerzitetskog profesora. Pored Fakulteta za sport, predavao je i na EDUCONS Univerzitetu u Novom Sadu. U svojoj uspešnoj univerzitetskoj karijeri profesor Franja je izvodio nastavu i na Fakultetima sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu i Nišu, na Fakultetu za menadžment u sportu ALFA Univerziteta, u čijem osnivanju je učestvovao i čiji je dekan bio jedno vreme.

Profesor Franja se isticao i veoma plodonosnim naučnim radom. Objavio je više od 180 naučnih i stručnih radova, u zemlji i inostranstvu. Bio je inicijator i organizator velikog broja domaćih i međunarodnih seminara, simpozijuma, konferencija, kongresa i ostalih naučnih i stručnih skupova. Gostovao je na mnogim fakultetima u okruženju gde je širio naučne činjenice i stručne veštine, posebno iz oblasti Teorije sportskog treninga, Funkcionalne dijagnostike sportista, sa interdisciplinarnim ,kibernetičko-fiziološkim, pristupom i Menadžmenta trenažnih tehnologija. Bio je mentor na preko 100 diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Studenti su ga posebno voleli zbog njegove neposrednosti, pravičnosti i, pre svega, nesebičnosti.

Ono što je profesora Franju razlikovalo od većine naučnih radnika iz oblasti sporta je njegova bliska i neraskidiva veza sa strukom. On sport nije samo izučavao, on je sport živeo. Više od 15 godina je bio uspešan atletski trener. Preko 20 godina je bio atletski sudija, a 17 godina trener u triatlonu. Bio je član Vojvođanskog i Jugoslovenskog atletskog Saveza, član i predsednik stručne komisije Atletskog saveza Srbije.

Bio je savetnik mnogim vrhunskim i perspektivnim sportistima i klubovima. Od triatlona, atletike, plivanja i tenisa, preko košarke, odbojke, fudbala, kajaka, tekvondoa i kik-boksa, do vaterpola, boksa, džudoa, bodi-bildinga, aerobika, biciklizma, stonog tenisa, alpinizma i rvanja. Svim tim, a i mnogim drugim sportskim granama, profesor Franja je nesebično doprineo svojim ogromnih znanjem i dokazanom stručnošću.

Uspomenu na dragog profesora Franju čuvaćemo i negovati, pa će biblioteka Fakulteta za sport ubuduće nositi ime -„Profesor Franja Fratrić“.