Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ kontinuirano podstiče svoj nastavni kadar u pisanju istraživačkih i naučnih radova, monografija i knjiga i u svemu tome pruža veliku podršku. Sa ciljem permanentnog naučnog usavršavanja, konstantnog napredovanja u izboru zvanja, Fakultet za sport značajnu pažnju poklanja izdavaštvu naučnih autorskih dela svojih profesora. U prilog tome svedoči podatak da je Fakultet za sport do sada štampao i objavio 19 zbornika sa međunarodnih naučnih konferencija i naučnih časopisa, kao i sedam knjiga i udžbenika.

Poslednja u nizu je knjiga pod nazivom „Predikcija visine skoka kod odbojkašica“ čiji je autor doc. dr Nemanja Ćopić, prodekan za nastavu, koji na studijskom programu Trener u sportu predaje Dijagnostiku u sportu. U svojoj prvoj monografiji doc. dr Ćopić je kroz sedam poglavlja na koncizan način prezentovao sve teme neophodne za rasvetljavanje problematike vezane za značaj svakog segmenta, od eksplozivne snage tipa skočnosti, telesnog sastava do kinetičkih parametara mišića ekstenzora nogu, i relacije koje egzistiraju među njima. Zanimljivo je istaći da je istraživanje realizovano na članicama olimpijskog odbojkaškog tima Srbije, koje su na Igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine osvojile srebrnu medalju.

– Ova monografija je nastala kao plod desetogodišnjeg rada i sticanja znanja – sa ponosom ističe doc. dr Nemanja Ćopić i dodaje:

– Prikazani materijal u ovoj knjizi predstavljaju nastavak istraživanja o morfolškim karakteristikama i motoričkim sposobnostima sportista započetog tokom mojih master studija, a čiji su rezultati naučno verifikovani publikovanjem u međunarodnim i domaćim stručnim časopisima. Knjiga je namenjena studentima, trenerima i celokupnoj stručnoj i naučnoj zajednici.

Doc. dr Nemanja Ćopić nije propustio priliku da se zahvali profesorima Milivoju Dopsaju, Jeleni Ivanović, Slobodanu Jariću, Marini Đorđević Nikić, na celokupnoj pomoći  i stručnom doprinosu prilikom izrade monografije, kao i kolegi Adamu Petroviću prilikom izbora stručne terminologije i zatim istakao:

– Zahvalnost dugujem i profesoru Goranu Nešiću za neposredno učešće u organizovanju i angažovanju odbojkašica za proces testiranja i naravno svim odbojkaškim reprezentativkama Srbije i studentima koji su učestvovali u istraživanju.  Posebno želim da se zahvalim mojoj matičnoj ustanovi, Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla, dekanki Ivanki Gajić i osnivaču fakulteta Bojanu Sekuliću koji su omogućili publikovanje ove monografije – zaključio je doc. dr Nemanja Ćopić.