Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u sklopu programa stalnog stručnog usavrašavanja nastavnika fizičkog vaspitanja organizuje seminar na temu „Primena IOP-a u nastavi fizičkog i zdravstvenog vaspitanja orjentisanoj na ishode“.

Seminar će se održati 11. marta 2023. godine sa početkom u 13 časova u Amfitetru 1 Fakulteta za sport (Narodnih heroja 30/I). Cilj ovog seminara biće da se prezentuju najnovija teorijska saznanja, naučna istraživanja i iskustva iz prakse fizičkog vaspitanja nastavnika u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.

Teme seminara i predavači su:

  1. „Značaj IOP-a u zdravstvenom i fizičkog vaspitanju – prednosti i problemi“, doc.dr Miroslav Marković;
  2. „IOP program – iskustva i preporuke medicinske struke“, doc.dr Duško Spasovski;
  3. „Sportske aktivnosti za decu sa invaliditeom – primeri dobre prakse“ – doc.dr Bojana Milićević Marinković;
  4. „Efekti specifičnog programa vežbanja na motoričke sposobnosti dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju“ – msc Nino Manojlović.

Supervizori ovog programa stručnog usavršavanja biće uvaženi profesori: prof. dr Vladimir Koprivica i prof. dr Srećko Jovanović.

Seminar je odobren od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) i nalazi se u katalogu seminara pod brojem 1095. Ovaj seminar pokriva kompetenciju K1 (kompetencije nastavnika za užu stručnu oblast u okviru prioritetne oblasti P4 – unapređivanje stručnih, predmetno-metodičkih, pedagoških i psiholških znanja zaposlenih u obrazovanju). Broj bodova za odslušan Seminar je 8 (osam), a Uverenje o odslušanom Seminaru preuzeće se lično, istog dana po završetku predavanja.

Prijava za učešće na seminaru vrši se OVDE.

Cena kotizacije za učešće na Seminaru je 2.500,00 dinara i uplaćuje se na račun Fakulteta. Uplatu je potrebno izvršiti najkasnije do 10.03.2023. godine. Broj mesta je ograničen.

Instrukcija za uplatu kotizacije:

Primalac: Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“,

ul.Narodnih heroja br. 30, 11070 Beograd

Svrha uplate: Кotizacija za seminar

Račun primaoca: 170-30015169002-20

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/4044050