Poštovani studenti obaveštavamo vas da SEPTEMBARSKI ispitni rok počinje 5. septembra 2016. godine.

  • Prijava ispita za SEPTEMBARSKI ispitni rok je obavezna  i trajeće od 25. AVGUSTA do 03. SEPTEMBRA 2016. godine. Ispitne prijave predate Studentskoj službi posle isteka ovog roka,  smatraće se  nevažećim.
  • Septembarski ispitni rok počinje 05. septembra i traje do 23. septembra 2016. godine.

Podsećamo studente da na ispit OBAVEZNO ponesu Studentsku knjižicu – INDEKS.

Napominjemo studentima koji nisu izmirili finansijska dugovanja za školsku 2015/2016. godinu, da blagovremeno izvrše  uplatu iznosa  duga školarine na tekući račun Fakulteta.

Broj računa : 1055170711 kod AIK BANKE.

U protivnom, neće moći da izvrše prijavu ispita, niti da pristupe polaganju u Septembarskom ispitnom  roku.

Uslovi za  upis u narednu  godinu studija su sledeći:

  1. Ostvaren minimum ESPB iz prethodne godine studija;
  2. Izvršena uplata  prve rate  školarine;
  3. Popunjena 2 primerka  obrasca „ŠV 20“;
  4. Indeks;

Raspored termina možete preuzeti ovde:

Masteri;

Menađzeri;

Treneri;

Novinari;