Septembarski ispitni rok biće održan od 01.09. do 19.09.2014. godine. Ispiti se mogu prijaviti od 25.08 do 29.08.2014. godine.
Istovremeno obaveštavamo studente, koji nisu izmirili svoje finansijske obaveze, da je prijava ispita moguća isključivo ukoliko su celokupna dugovanja podmirena. Informacije o visini dugovanja mogu se dobiti u Studentskoj službi.
Raspored ispita je svim studentima prosleđen 24.07. Ukoliko student ima potrebu za ponovnim dostavljanjem rasporeda, molimo da kontaktira Studentsku službu.