Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da će se prijavljivanje i upis novih studenata na Fakultet za sport Univerziteta „UNION – Nikola Tesla“ iz Beograda, obavljati u periodu od 29. avgusta do 30. septembra 2016. godine, svakog radnog dana od 09 do 17 časova.

OSNOVNE STUDIJE

Fakultet upisuje studente na tri četvorogodišnja studijska programa osnovnih akademskih studija:

  1. TRENER U SPORTU
  2. MENADŽMENT U SPORTU
  3. SPORTSKO NOVINARSTO

Pravo upisa na osnovne akademske studije ostvaruju kandidati koji imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 4 godine.

MASTER STUDIJE

Fakultet za sport će upisivati prvu generaciju masteranata na master studijski program Trener u sportu koji je Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovan u aprilu ove godine.

Prijem novih studenata će se vršiti i na dva jednogodišnja master studijska programa:

  1. MENADŽMENT U SPORTU
  2. MENADŽMENT U TURIZMU I REKREACIJI

Upis na master akademske studije omogućen je kandidatima koji imaju završene odgovarajuće fakultete i ostvarenih 240 ESPB.

Školska 2016/2017. godina počeće 03. oktobra 2016. godine.