Uplata školarine se vrši na broj tekućeg računa: 105-51707-11 kod AIK banke. U pozivu na broj navodi se broj indeksa. Studenti koji se upisuju prilikom prve uplate u pozivu na broj navode svoj JMBG.