Rođen je 20. juna 1981. godine u Užicu gde je završio gimnaziju „Miodrag Milovanović Lune“. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na „Novinarsko-komunikološkom smeru“, a na FPN u Beogradu je završio i master specijalističke-akademske studije na smeru „Teorija kulture i studija roda“.

Kao stipendista američkog Stejt Departmenta i „Glasa Amerike“ završio je specijalističke studije na Univerzitetu Oklahoma na koledžu za novinarstvo, medijske umetnosti i strateške komunikacije. Po povratku u Srbiju doktorirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na smeru Studije kulture i medija sa doktorskom disertacijom „Odnos uređivanja i poslovanja medija u uslovima krize medija“ i stekao zvanje doktora kulturoloških nauka (medijske studije).

Od 2009. godine zaposlen je u JP Službeni glasnik, gde trenutno radi na mestu šefa Grupe za odnose sa javnošću i urednika web sajta, a kolumnista je i dnevnog lista Danas, gde objavljuje tekstove na temu komunikološke i medijske teorije i prakse.

E-MAIL: penezicslobodan@gmail.com