Studentska služba
Studentskom službom ili kako mi, na Fakultetu za sport, volimo da kažemo, Studentskim servisom rukovodi Jelena Alhalidi.
Zadatak Studentskog servisa je da se stara o svim administrativnim pitanjima koja imaju vezu sa studentima, o njihovim potrebama i željama. Uz to, ona im je i „glas razuma“ kada za to ima potrebe.
Studentski servis možete kontaktirati i putem linka.

Pravna služba
Pravna služba, odnosno sekretar Fakulteta se stara i rukovodi vannastavnim aktivnostima na Fakultetu.
Sekretar Fakulteta za sport je Miljan Medojević, diplomirani pravnik.

Finansijska služba
Fakultet za sport je kompletne poresko-finansijske i računovodstveno-knjigovodstvene poslove poverio kompaniji „Euro Contact“ d.o.o. iz Beograda, Mutapova 15.
Mogu se kontaktirati putem telefona +381 11 382 15 15 ili mejla office@eurocontact.rs
Kontakt osoba je Maja Sekulić.

IT sektor
Poslove IT administracije na Fakultetu obavlja dip.ing. Filip Lukić.
Kontaktirajte ga putem telefona +381 11 404 40 64 ili maila admin@fzs.edu.rs

Marketing
Centar za marketing i odnose s javnošću nadležan je za javni nastup Fakulteta. U njegovoj nadležnosti su i organizacije ekskurzija, rukovođenje sportskim sekcijama, organizacija svečanosti i proslava.
Možete ga kontaktirati putem telefona +381 11 404 40 55 ili maila marketing@fzs.edu.rs