3. mart 2015. godine.

Stara Pazova-Beograd

U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije, u Staroj Pazovi, upriličena je svečanost povodom potpisivanja SPORAZUMA O OBRAZOVNO-NAUČNOJ SARADNJI U OBLASTI FUDBALA, između Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i akreditovanih visokoškolskih ustanova sa teritorije Republike Srbije. Jedan od šest partnera FSS na tom planu je i Fakultet za sport, u čije ima je dekanka, prof. dr Ivanka Gajić, potpisala dokument.

Ostvarivanjem saradnje sa Fudbalskoim savezom Srbije, pod čijim okriljem egzistira više od 2800 fudbalskih klubova u Srbiji, proširena je porodica partnera Fakulteta za sport. Praktičnu vrednost dogovorene saradnje predstavlja stvaranje mogućnosti studentima Fakulteta za sport, sa studijskog programa Trener u sportu, da uz završene četvorogodišnje akademske studije i sticanje VII stepena stručne spreme i zvanja diplomirani trener u sportu – fudbalu, dobiju i odgovarajuće, međunarodno priznate UEFA licence. Na taj način oni se, još za vreme studija, uključuju u praktičan stručni rad u fudbalu.

Posebno je važno istaći da, po Zakonu o sportu Republike Srbije, stručni rad sa decom starosti do 14 godina ne mogu izvoditi lica bez stečenog odgovarajućeg akademskog obrazovanja i da je FSS, svestan te činjenice, partnerstvom sa odgovarajućim ustanovama iz akademske zajednice rešen da taj segment stručnog rada uredi u skladu sa Zakonom, što do sada nije bio slučaj.

Fakultet za sport, kao jedina visokoobrazovna institucija u Srbiji i regionu koja ima akreditovane četvorogodišnje osnovne akademske studije (240 ESPB) za sticanje zvanja diplomirani trener u sportu, je jedina ustanova od potpisnica Sporazuma, koja budućim fudbalskim trenerima pruža mogućnost sticanja VII stepena stručne spreme i stručnog naziva diplomirani trener u fudbalu, kao i odgovarajućih UEFA licenci, a samim tim i omogućuje rad u svim uzrasnim kategorijama. Takođe, oni će imati i prohodnost ka master akademskim studijama na studijskom programu Trener u sportu i sticanja stručnog naziva master trener u fudbalu.

Bitno je naglasiti da ove mogućnosti jednako vrede, kako za srpske tako i za strane državljane.

Saradnja sa nacionalnim granskim savezima je jedno od programskih opredeljenja Fakulteta za sport i u tom smislu sporazum sa FSS-om, pored zajedničkog obrazovanje kadra za potrebe unapređenja stručnog rada u fudbalu, podrazumeva i druge vidove saradnje, pre ostalih stučno usavršavanje postojećih kadrova, naučno-istraživački rad za potrebe razvoja i unapređenja fudbala, organizaciju naučnih i stručnih skupova i permanentni rad na unapređenju stručnog rada u fudbalu.

Definitivno dolaze bolji dani za fudbal u Srbiji. Krovna organizacija je rešena da stručni rad podigne na adekvatan nivo, po ugledu na fudbalski i ekonomski razvijenije zemlje. U skladu sa tim opredeljenjem neće izostati ni rezultati.