Beograd, 01.07.2016.

Jedanaesta godišnja konferencija „Sport & EU“, koju organizuje Udruženje za proučavanje sporta i Evropske unije (The Association for the Study of Sport and the European Union (Sport&EU)), održana je u Madridu 27. i 28. juna 2016. godine. Na ovom prestižnom naučnom skupu, svoje predstavnike imao je i Fakulteta za sport sa dva svoja rada i dvočlanom delegacijom. Doc. dr Dragan Atanasov i prof. dr Ivanka Gajić pripremili su za izlaganje rad na temu „Finansiranje programa u oblasti sporta na nivou lokalne samouprave u Republici Srbiji“, a doc. dr Aleksandar Vuletić izložio je rad na temu „Diferenciranje pojma roda u jeziku sporta: Da li mocioni sufiksi mogu da učine žene vidiljivijim?“. Delegaciju fakulteta, koja je aktivno učestvovala na konferenciji, predstavlјali su Bojan Sekulić, predsednik Saveta Fakulteta za sport i doc. dr Aleksandar Vuletić. 

Program dvodnevne konferencije sastojao se iz jednog glavnog uvodnog izlaganja, kojim je otvorena konferencija 27. juna, pet paralelnih sesija sa po deset panela na kojima je izloženo trideset radova, a održana su i dva okrugla stola na kojima je učestvovalo osam naučnih radnika iz predmetnih oblasti. Na konferenciji se predstavilo 75 učesnika, a velika većina njih su nastavno i radno uglavnom angažovani u zemlјama EU.

Teme panela, sesija i okruglih stolova pokrile su širok spektar poddisciplina sportske nauke (pravni, ekonomski, rodni, sociološki i sigurnosni aspekti), a mahom su bile vezane za problematiku položaja sporta u okviru Evropske unije.

Delegacija Fakulteta za sport uspešno se predstavila na konferenciji. Pored rada koji je doc. dr Aleksandar Vuletić izložio i koji je bio zapažen uz niz pitanja koja su usledila iz publike, napravlјen je kontakt sa velikim brojem učesnika. Posebnu korist konferencije čine sadržaji koji su našoj delegaciji jasno stavili do znanja kakva je situacija u vezi sa položajem sporta, sportskih radnika i nauke o sportu u Evropskoj uniji, organizaciji na čijem putu za učlanjenje se nalazi i naša zemlјa.

Konferencija je izuzetno dobro organizovana, a akademska i stručna razmena mišlјenja upotpunjena je prijatnim druženjem učesnika na večeri koja je u njihovu čast organizovana.

Fakultet za sport će nastaviti sa praksom prisustva na relevantnim međunarodnim naučnim i stručnim skupovima, motivišući svoje nastavnike i saradnike da učestvuju u formatima ovakvog tipa, kao i da u nastupajućem periodu iskoriste ostvarene kontakte sa konferencije u Madridu, za ličnu promociju i korist, kao i svog fakulteta i društva u celini.