SPORT I BIZNIS, naučni časopis iz oblasti sporta i biznisa

Ideja o potrebi primene nauke u sportu danas postala prisutnija i neophodnija u javnosti više nego ikada pre. Postajemo svesni da nauka sve dublјe i primetnije prodire u sport. Ta činjenica bila je dovolјan motiv i nama sa Fakulteta za sport Univerziteta Union Nikola Tesla – Beograd da sa mladalačkim entuzijazmom i zrelim stručnim referencama pokrenemo jedan ovakav časopis u kome će se na svojevrsnom randevuu naći nauka i sport, u obostranoj sprezi sa medijima, kao agensima njihove naglašene artikulacije, što se već događa u obrazovnom procesu na našoj visokoškolskoj ustanovi.

Pri tome, osnovna ideja vodilјa i koncept našeg pristupa uvažava, na jednoj strani, one naučne cilјeve koji su fokusirani na postizanju vrhunskih rezultata, pomeranju granica izdržlјivosti sportista u svojim nastojanjima i što efikasnijem saniranju i lečenju povreda koje ih mogu sprečiti na tom putu, ali istovremeno, na drugoj strani, ne zanemarujući njenu humanističku dimenziju u borbi protiv zloupotrebe sporta i sportista. Trudeći se da se i na stranicama našeg časopisa, kroz naše autorske tekstove reflektuje utisak o naglom razvoju nauke u sportu u novije vreme, želimo da doprinesemo popularizaciji novih naučnih saznanja, a istovremeno i smanjimo raskorak između njih i onih koji to treba da primene u praksi.

Ta tajanstvena veza između naučnih saznanja i prakse, posebno njihove primene u svakodnevnom radu u mnogim granama sporta, predstavlјa tanku crvenu liniju koja nas kao časopis i instituciju, koja ga podupire – ne samo u selekciji i objavlјivanju tekstova već i svakodnevnom akademskom obrazovanju – razlikuje od svih onih koji su svoj humanistički i naučni angažman iscrpeli u instrumentalizovanju nauke u sportu samo u funkciji rezultata.

Provera naučnih saznanja u svakodnevnoj praksi i njihova znalačka i sistematska primena nakon stručnog razumevanja i vrednovanja biće jedna od specifičnosti pristupa i na stranicama ovog časopisa, što je samo još jedna u nizu aktivnosti koje predstavlјaju prirodan nastavak procesa akademskog obrazovanja na Fakultetu za sport.

Izdavač

Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd

Glavni i odgovorni urednik

Prof. dr Nebojša Čokorilo, Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd

Zamenik glavnog i odgovornog urednika/ Associate Editor

Prof. dr Srećko Jovanović,  Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd

Članovi uređivačkog odbora/Members of the Editorial Board

Prof. dr Dimitar Mihailov, Nacionalna sportska akademija „Vasil Levski“, Sofija, Bugarska; doc. dr Artem Savelјev, Fakultet fizičke kulture i sporta, Tambovski državni univerzitet „G. R. Deržavin“, Tambov, Rusija; prof. dr Mirolјub Blagojević, Kriminalističko – policijska akademija, Beograd; prof. dr Dragoslav Jakonić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad; prof. dr Dejan Madić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad; prof. dr Mira Milić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad; prof. dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad; prof. dr Milan Nešić, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet „Edukons“, Sremska Kamenica; doc. dr Marjan Marinković, Vojna akademija, Univerzitet Odbrane/Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“,  Beograd; prof. dr Vladimir Koprivica, Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd;  doc. dr Uroš Mitrović, Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd; doc. dr Velibor Srdić, Fakultet sportskih nauka, Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, Bosna i Hercegovina; doc. dr Ivana Parčina, Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd, doc. dr Sanja Krsmanović Veličković, Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd.

Izdavački savet/ Advisory Board

Prof. dr Tatjana Jančeva, Nacionalna sportska akademija „Vasil Levski“, Sofija, Bugarska; prof. dr Perparim Ferunaj, Fakultet fizičke aktivnosti i rekreacije, Univerzitet sporta u Tirani, Tirana, Albanija; prof. dr Žan Firica, Fakultet fizičkog obrazovanja i sporta, Univerzitet u Krajovi, Krajova, Rumunija; prof. dr Sašo Popovski, Makedonski olimpijski komitet, Skoplјe, Makedonija;  Prof. Kyle Pierce, PhD, College of Business, Education and Human Development, Louisiana State University Shreveport, Shreveport, Louisiana, USA; Ass. Prof. Patraporn Sitilertpisan, PhD, Faculty of Associated Medical Sciences, University Chiang Mai, Thailand; Ass. Prof. Hasan Akkus, PhD, Faculty of Sport Sciences, University of Selcuk, Konya, Turkey; prof. dr Milan Mihajlović, Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd; doc. dr Dragan Atanasov, Fakultet za sport, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd; prof. dr Milivoje Radović, Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Crna Gora; prof. dr Izet Rađo, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

ISSN 2335-0539

Naš časopis našao je svoje mesto na listi kategorisanih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2022. godinu. Kategorija koja mu je dodelјena je M53, a OVDE možete pogledati celu listu.

Uputstvo za pripremu radova možete preuzeti OVDE.