Nastavno osoblje i zaposleni na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ radno, ali i svečano su obeležili kraj 2017. godine. Na poslednjem naučno-nastavno veću održanom u ovoj godini sumirani su rezultati svega onog što je urađeno u prethodnih 365 dana.

Uz konstataciju da su ostvareni veoma dobri rezultati dekanka Faulteta za Sport na Novom Beogradu prof. dr Ivanka Gajić navela je da postoji još prostora za razvoj i usavršavanje ove jedinstvene visokoobrazovne ustanove. Uz očekivanje da će Nova 2018. godina biti još uspešnija nego prethodna zaposleni na  Fakultetu za sport spremni su za nove profesionalne i naučne izazove.

SREĆNA NOVA GODINA!