Beograd, 04.04.2016.

Danas se obeležava Dan studenata u znak sećanja na tragičnu žrtvu studenta prava Univerziteta u Beogradu, Žarka Marinovića, koji je ubijen 4. aprila 1936. godine ispred Patološkog instituta Medicinskog fakulteta u Beogradu, prilikom učešća u studentskim demonstracijama, održanim od 3. do 28. aprila te godine, protiv uvođenja Univerzitetske policije, kojom je tadašnja vlast nameravala da uguši napredne i slobodarske ideje beogradskih studenata.

Fakultet za sport, vođen idejom da su mladi ljudi pokretači pozitivnih promena, neguje znanje i nauku kao najviše vrednosti kojima svaki akademac treba da teži. Naši profesori, asistenti i saradnici nastoje da podrže i pomognu studente, kao nosioce kreativnih ideja i progresivnih misli. Cilj nam je da sa njima izgradimo partnerski odnos i zajedničkim delovanjem unapredimo sve segmente akademskog života.

Fakultet za sport nastoji da kroz savremene studijske programe i kvalitetnu nastavu obrazuje mlade generacije, koje će unaprediti okruženje i društvo u kome žive.

Svim studentima čestitamo Dan studenata!