Stefan Uzunović, student prve godine studijskog programa Menadžment u sportu, izabran je za predsednika studentskog parlamenta. Želja Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ bila je da se još više osnaži veza između studenata sa profesorima i menadžmentom Fakulteta.

Uzunović će, kao izabrani predstavnik studenata, a u dogovoru sa Fakultetom za sport raditi na organizovanju zimovanja, logorovanja, stručne prakse, sportskih dana, kreiranju timova za učešće na studenstkim sportskim takmičenjima, a sve sa idejom da se što bogatiji sadržaj vannastavnih aktivnosti ponudi svim našim studentima.

Stefanu Uzunoviću čestitamo na izboru i želimo mnogo uspeha u radu.