Beograd, 21.06.2017.

Čedomir Stanojević, student master studija na našem fakultetu,  licencirani je terapeut uz pomoć konja. Zaposlen na poziciji radnog instruktora u ŠOSO „Milan Petrović“ u Novom Sadu gde  aktivno sprovodi program TPK sa odraslim osobama sa poremećajima iz autističnog spektra.

Od početka 2016. ŠOSO „Milan Petrović“ i Univerzitet u Indijani aktivno saradjuju na uspostavljanju modela rekreacione terapije. Imajući u vidu da je TPK jedna od vodećih grana rekreacione terapije, profesori sa Univerziteta u Indijani su predložili da se sprovede kroskulturalno internacionalno istraživanje koje će u prvi plan staviti sveobuhvatne benefite koje TPK proizvodi kod odraslih osoba sa poremećajem iz autističnog spektra.

Stanojević se nada da će terapija pomoću konja biti deo zakonske regulative za nekoliko godina.

– Implementacijom ICF modela koji je priznat od strane Ujedinjenih nacija, dobićemo validne rezultate nezavisno od kulturoloških razlika između SAD i Srbije. Kako je ovo jedno od prvih istraživanja koja se sprovode na ovaj način u Evropi, nadamo se da će do kraja 2019. godine ovo istraživanje rezultirati brojnim zakonodavnim aktima koji će TPK staviti na listu terapija preporučenih od strane centra za socijalni rad – rekao je naš student.

Čedomir Stanojević se trenutno nalazi u nastavno naučnoj bazi Univerziteta u Indijani – Bredfor vuds (Bradford Woods),  gde sa timom stručnjaka radi na usklađivanju prakse i modifikaciji kurikuluma za sprovođenje ovog istraživanja.