Beograd, 18.05.2016.

Studenti Fakulteta za sport su, u okviru nastave engleskog jezika sa predmetnim profesorom doc. dr Aleksandrom Vuletićem, posetili American Corner, Američku čitaonicu u Domu omladine. Ova čitaonica je ogranak koji radi pod okriljem Biblioteke grada Beograda i ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Cilj posete je upoznavanje sa programima koje čitaonica pruža. Fakultet za sport omogućio je učlanjenje studenata u biblioteku kako bi imali pristup široj bazi naučne i stručne literature, periodike i časposa.