Studentskom sližbom ili kako mi, na Fakultetu za sport, volimo da kažemo, Studentskim servisom rukovodi Jelena Alhalidi.

Zadatak Studentskog servisa je da se stara o svim administrativnim pitanjima koja imaju vezu sa studentima, o njihovim potrebama i željama. Uz to, ona im je i „glas razuma“, kada za to ima potrebe.

Studentska služba obavlja poslove upisa studenata, izdavanja potvrda i uverenja o statusnom položaju studenata, prijem ispitnih prijava, vođenje evidencija o statusnom položaju studenata i druge slične poslove.

Studentsku službu možete kontaktirati putem telefona +381 11 404 40 60 ili E-maila info@fzs.edu.rs