Beograd, petak 22. maj

Na Fakultetu za sport organizovano je svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji  između SAVEZA ZA PREDŠKOLSKI SPORT, SPORTSKU ANIMACIJU I REKREACIJU SRBIJE (SARS) i Fakulteta za sport  Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda. Sporazum, koji je sklopljen u cilju unapređenja stručnog rada u sportu Republike Srbije i kvalitetnijeg protoka i razmene savremenih znanja i iskustava, potpisali su  predsednik SARS-a, Goran Vještica, i dekan Fakulteta za sport, prof. dr Ivanka Gajić.

Ističući da je saradnja u oblasti obrazovno-naučnog rada i permanentnog stručnog osposobljavanja trenera osnova potpisanog sporazuma, prof. dr Ivanka Gajić rekla je da Fakultet za sport svoju ulogu aktivnog činioca srpskog sporta ostvaruje kroz saradnju sa krovnim organizacijama srpskog sporta, nacionalnim granskim savezima, sportskim udruženjima i klubovima.

-Drago mi je što danas počinjemo saradnju sa SAVEZOM ZA PREDŠKOLSKI SPORT, SPORTSKU ANIMACIJU I REKREACIJU SRBIJE (SARS), čime se porodica partnerskih organizacija Fakulteta za sport proširuje. Naš zajednički cilj je stvaranje baze za bavljenje sportom, što je od velikog značaja za zdravlje nacije. 

Fakultet za sport je osnovan sa ciljem praćenja i unapređenja obrazovnog, naučnog i stručnog rada u oblasti sporta, i svoju delatnost obavlja stručno i u skladu sa aktuelnim dostignućima.  Radi praćenja razvoja teorije i prakse u predškolskom sportu, sportskoj animaciji i rekreaciji, Fakultet će upućivati svoje studente na stručnu praksu i na volontiranje u organizacije i klubove koji su u nadležnosti SARS-a.

Zadovoljna sam što su kolege iz SARS-a prepoznali Fakulteta za sport kao značajan servis za edukaciju sportskog kadra- zaključila je dekanka.

Predsednik SARS-a zahvalio se na saradnji Fakultetu za sport, i najavio da će prva zajednička akcija biti učešće na V festivalu predškolskog i porodičnog sporta 31. maja na Adi Ciganliji.

-Verujem da je to je samo početak efikasne i kvalitetne realizacije danas potpisanog sporazuma-rekao je Vještica.