Rođena je 12. decembra 1979. godine. Diplomirala je na Filozovskom faultetu u Novom Sadu, na departmanu za Anglistiku, a magistrirala je na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu iz oblasti Odnosa sa javnosšću i menadžment. Doktorske studije završila je na Fakultetu za medije i komunikologiju u Beogradu.

Najpre je radila kao zamenik direktora i predavač u školi stranih jezika Feedback u Novom Sadu, a potom kao predavač poslovnog enegleskog jezika na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu.

Od januara 2019. godine u Ministarstvu prosvete, nauke, i tehnološkog razvoja angažovana je kao saradnik u Grupi za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije, a od 2020. godine i kao saradnik u Grupi za analitičke poslove, Sektor za visoko obrazovanje. Učestvuje je u raznim projektima iz oblasti visokog obrazovanja i saradnje sa univerzitetima.

Objavila je više od 20 naučnih publikacija, brojne članke i kolumne u magazinima i na portalima u Srbiji i regionu, a spoljašnji je recezent za časopis ranga M24, a napisala je i jedan roman.

Termin konsultacija: utorak 18:00 – 19:00h

E-MAIL: radoseviceva@gmail.com