Dr Tatjana Ćitić

OBRAZOVANJE

 • 1999 – diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (smer – Novinarstvo, tema diplomskog rada: „Analiza forme i sadržaja serijala Karavan, Milana Kovačevića“);
 • 2001 – pohađala „specijalističku novinarsku obuku“ u Bukureštu; u organizaciji Fondacije za nezavisno novinarstvo (Independent Journalism Foundation) iz Vašingtona.
 • 2006 – pohađala BBC-jev trening program za novinare i urednike informativnog programa;
 • 2007 – stekla zvanje magistra političkih nauka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Komunikologija. Magistarska teza : Digitalna televizija – novi multimedij;
 • 2010 – stekla zvanje doktora političkih nauka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, predmet Savremeni informaciono-komunikacioni sistemi, Doktorska teza: Razvoj digitalne televizije u Srbiji;
 • 2016 – stekla naučno zvanje docenta na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“, Fakultet za sport: Društveno – humanističke nauke, uža naučna oblast – Kulturološke nauke i komunikologija;
 • 2021 – stekla naučno zvanje vanredni profesor na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“, Fakultet za sport: Društveno – humanističke nauke, uža naučna oblast – Kulturološke nauke i komunikologija;
 • jezici: engleski (napredni nivo) i francuski (osnovni nivo).

RADNO ISKUSTVO

Aktuelno:

 • od februara 2017. pomoćnik izvršnog direktora za razvoj i nove poslove RTS i rukovodilac Službe medijskih usluga RTS. U delokrugu Službe medijskih usluga – RTS3, sedam tematskih kanala – RTS Drama, RTS Život, RTS Kolo, RTS Muzika, RTS Trezor, RTS Poletarac, RTS Nauka) i internet TV i radio platforma RTS Planeta;
 • od 15. januara do 1. jula 2020. obavljala poslove izvršnog direktora Sektora za razvoj i nove poslove RTS;
 • od školske godine 2016/2017. angažovana na akademskim studijama / predmeti Komunikologija, Osnove novinarstva, Sportsko radio novinarstvo i Sportsko TV novinarstvo na Univerzitetu Union „Nikola Tesla“ – Fakultet za sport, studijski program Sportsko novinarstvo.

Prethodno:

 • do januara 2017. odgovorni urednik Redakcije specijalizovanih programa i Programa za dijasporu ( RTS3, RTS SAT, RTS paket tematskih kanala…);
 • do 2015. i konačnog prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa u Srbiji, kao gostujući predavač, održala više predavanja na postdiplomskim studijama FPN-a na temu digitalizacije i razvoja digitalne televizije;
 • koordinator RTS HD test programa od 2011.godine;
 • urednik podsajta Digitalna TV (digitalizacija.rts.rs) od jula 2011. godine;
 • urednik podsajta Dijaspora (dijaspora.rts.rs) od decembra 2010. godine;
 • od novembra 2010. do februara 2017. Odgovorni urednik i Redakcije programa za dijasporu, kao i Satelitskog programa RTS;
 • od 1.11.2008. odgovorna urednica Redakcije digitalnog programa RTS (RTS digital);
 • obavljala poslove zamenika urednika rubrike tokom 2008;
 • od 1.9.2007. urednik u Informativnom programu/Unutrašnja politika;
 • od 2004. novinar u političkoj rubrici Informativnog programa RTS;
 • 2001 – urednik i voditelj Jutarnjeg programa RTS;
 • 2000 – 2004. godine novinar političke rubrike Beogradskog i Jutarnjeg programa;
 • od 1995. novinar (saradnik) u Televiziji Beograd – Beogradski TV program (od 199 u radnom odnosu na neodređeno vreme).

RADNE I STUDIJSKE POSETE

 • novembar 17 – 23, 2019. član delegacije Ministarstva za informisanje i kulturu – radno – studijska poseta NR Kini (Peking i Hangdžou);
 • septembar 2019, IBC Amsterdam (International Broadcasting Convention);
 • septembar 2015. član delegacije Ministarstva za informisanje i kulturu – radno – studijska poseta – Finska i Estonija;
 • mart 2013. Seul (Južna Koreja) – konferencija Global media forum – predstavnik RTS-a;
 • septembar 2010. i 2011. učešće na sajmu medija i dirstributera Le Rande – Vous u Bijaricu u organizaciji TV France International;
 • novembar 2009. Pariz – Direktorska konferencija u organizaciji CFI – Canal France International.

RADNE GRUPE

 • 2009 – koordinator Radne grupe za digitalizaciju Radio televizije Srbije;
 • 2010 – član Radne grupe za praćenje sprovođenja procesa digitalizacije u Srbiji (pri Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo – predstavnik RTS-a);
 • 2012 – član Radne grupe za širokopojasni pristup internetu (pri Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo – predstavnik RTS-a);
 • 2014 – član Radne grupe za konačne pripreme za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u Srbiji (pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija – predstavnik RTS-a);
 • 2014 – član Radne grupe za promotivne aktivnosti u procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa (predstavnik RTS-a);
 • 2014 – član Anti-piratske lige elektonskih medija;
 • 2015 – 2018 – član Saveta za privrednu saradnju sa dijasporom Privredne komore Srbije (predstavnik RTS-a);
 • novembar 2018 – predsednik komisije za izradu dokumenta „Kodeks o radu i ponašanju zaposlenih u RTS“.

PROJEKTI

 • Projekat audio-deskripcija TV sadržaja (2021) – u saradnji sa Savezom slepih Srbije.
 • Projekat “Moja škola”

Od marta 2020. godine angažovana na nacionalnom projektu „Moja škola“ – nastava na daljinu, za osnovne i srednje škole, čiji je nosilac Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u partnerstvu sa Radio-televizijom Srbije.

 • Projekat RTS Nauka

– 2019. koordinirala pripremu, postavljanje i realizaciju emitovanja tematskog televizijskog kanala RTS Nauka.

– 2019. inicirala i organizovala javni konkurs za mlade saradnike (studenti završnih godina osnovnih studija, master i doktorskih studija) za angažovanje na projektu RTS Lab (naučna magazinska emisija)

– 2020. realizacija projekta RTS Lab – magazinska naučna emisija. Početak emitovanja novembar 2020.

 • Regionalni EU projekat – oktobar 18/19, 2018: učesnik u projektu podrške medijskim javnim servisima – radionica »Etički kodeks i uredničke smernice«.
 • Projekat “Prilagođavanje TV programa osobama sa oštećenjem sluha” (2017)

– rukovodilac projekta – koordinator memoranduma o saradnji RTS – UNDP – projekat dostupnosti emisija informativnog programa osobama oštećenog sluha (titlovanje preko TTX-a i iNews softvera) – u primeni od jula 2017. (TV Dnevnik 2);

 • Projekat “Paket tematskih TV kanala RTS-a”

– od jula 2016. angažovana na projektu uspostavljanja novih tematskih kanala – RTS paket programa: RTS Život, RTS Drama, RTS Trezor, RTS Muzika, RTS Kolo. Od 2019. RTS Poletarac; 2020. RTS Nauka;

 • Projekat “RTS Planeta”

– od avgusta 2017. angažovana na projektu uspostavljanja OTT platforme RTS Planeta;

 • Projekat RTS digital (prvi digitalni TV program): Rukovodilac projekta, odgovorni urednik, autor programskog koncepta (kasnije RTS 3);
 • Projekat Digitalizacija

– Inicirala izradu projekata za digitalizaciju (2011);

– 2011. inicijator i urednik podsajta Digitalna TV (digitalizacija.rts.rs);

autor emisija Novo doba televizije (2009) i Vodič kroz digitalizaciju (2013);

– avgust 2014 – jun 2015. koordinator projekta informativno-promotivne kampanje – digitalizacija (RTS / Strategija za prelazak na DTT)…

KONFERENCIJE

Učestvovala na brojnim seminarima u organizaciji domaćih institucija i međunarodnih organizacija na temu razvoja medija, zakonodavnog okvira, regulisanja i nadležnosti nad novim medijskim uslugama.

 • april – jun 2009. učešće na javnim raspravama o donošenju Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u Srbiji (predstavnik RTS-a);
 • jun 2009 – Beograd – Infoarena – Konferencija o elektronskim komunikacijama;
 • septembar 2009 – NUNS – Okrugli sto – Zakonska regulative i digitalizacija;
 • novembar 2009. Zagreb – Digitalna tranzicija u medijima (u organizaciji Ambasade SAD);
 • decembar 2009. Beograd – Novi mediji – zakonska regulativa Saveta Evrope (u organizaciji Ministarstva kulture i SE);
 • konferencija o inovacijama – SANU – prezentacija „Digitalna televizija – novi kreativni izazov“;
 • oktobar 2012. Druga konferencija SEE Digi.TV u Ljubljani, predstavnik RTS-a;
 • The Future is Now! New media summit DIGITAL AGENDA, decembar 2011. – panelista;
 • decembar 2013. E-Accessibility in Television Broadcasting – predstavnik RTS-a na dvodnevnom skupu u HRT Akademiji o dostupnosti TV programa za osobe sa posebnim potrebama;
 • februar 2013. završna konferencija SEE Digi.TV u Budimpešti;
 • septembar 2014. Konferencija Digital 2014, panelista i uvodničar (prezentacija „Digitalno doba RTS“);
 • septembar 2014. konferencija „Početak digitalizacije u Srbiji“ u Palati Srbije (predstavnik RTS-a);
 • novembar 2014. konferencija „Balkans Memory“ u Sarajevu, o digitalizaciji programskog arhiva;
 • februar 2015. Odbor za dijasporu – učesnik u radu konferencije „Značaj medija za informisanje o položaju dijaspore i Srba u regionu i za obaveštenost Srba u regionu i naše dijaspore o stanju u matičnoj državi;
 • april 2015. konferencija „Jezici digitalnog doba“, Novi Sad, RTV/OEBS, panelista;
 • maj 2015. predavač na seminaru „Srbija pred vratima digitalnog sveta“, tema „Digitalizacija i programski izazovi“, MNC i Asocijacija medija;
 • 6.2015. autor i koordinator konferencije i izložbe eksponata povodom završetka analogne ere televizije „TV – od evolucije do revolucije – digitalno doba“, organizacija RTS/OEBS;
 • 25/26. septembar 2015. učesnik međuparlamentarne konferencije “Javni medijski servisi i parlamenti zemalja proširenja”, Hrvatski sabor, Zagreb (u organizaciji  EBU);
 • 23/24.oktobar 2015. god. autor Case study zadatka „Unapređenje promocije RTS 3 programa kod mladih“ u okviru projekat „Budi Coolturan“ studentske organizacije Estiem i predavač na seminaru na temu „Televizijska kultura u digitalnom dobu – primer RTS3″;
 • 26/27. februar 2016. „Nove tehnologije u obrazovanju“ (British Council) – prezentacija RTS -a „I juče i danas i sutra – um caruje!“;
 • 19/20. мај 2016. Međunarodna konferencija „Тhe future of Public Service Media in the Western Balkans: Never ending transition?“ u Sarajevu, panelista na temu „What Comes After the Digital Switch-off: Prospect for PBS development in Serbia“;
 • i 4. jun 2016. Sajam srpske privrede u Cirihu, moderator panela “Mediji i glasila iz dijaspore“;
 • juna 2016. godine u Beogradu, učestvovala u stručnoj debati, Instituta društvenih nauka i OEBS-a, o uticaju tehnologije na funkcionisanje medija, cilj – javni dijalog o novim pravcima medijske reforme i doprinos pripremi nove Medijske strategije;
 • oktobar 2017: učenik u javnim debatama o programima medijskog javnog servisa (Novi Sad, Leskovac, Beograd), u organizaciji OESC i RTS;
 • maj 8-9, 2018: Digital Day 2018: učesnik panela „Digitalisation in culture“. Konferencija u organizaciji IAB, JDP, Beograd;
 • maj 14, 2018: »Medijska pismenost«: učesnik u stručnoj debati organizovanoj u Ministarstvu kulture i informisanja;
 • maj, 28, 2018: Predavanje o medijskoj internet platformi – RTS Planeta na konferenciji »Innovation Week«, Naučno-tehnološki park, Beograd;
 • jun, 1. 2018: Predavanje o medijskoj internet platformi i budućnosti razvoja medijskih javnih servisa, Samit poslovne dijaspore 2018. u Cirihu;
 • jun 21-23, 2019: Moderator i panelista »Novi mediji i digitalni marketing u turizmu«, 8. Međunarodni biznis samit, (8. Bussines International Sumit BIST2019), Vrnjačka Banja.
 • septembar 21, 2019: Plenarni predavač »RTS Planeta – slobodna regionalna OTT platforma javnog servisa – Televizija za one kojima je dosadila konvencionalna kablovska ponuda.« (12. Weekend Media Festival, Rovinj);
 • oktobar 5, 2019, Dorćol Platz: »4.0 FEST«, učesnik okruglog stola »Mediji budućnosti«;
 • oktobar 25, 2019. učesnik panela o audio deskripciji programskih sadržaja, Savez slepih Srbije, 64. Sajam knjiga, Beograd;
 • oktobar 27, 2019. moderator panela povodom Svetskog dana zaštite audio-video baštine »Značaj digitalizacije programskog arhiva«, 5. Sajam medija (Media Market), Beogradski sajam;
 • oktobar 30, 2019. učesnik panela »Uloga medija u savremenom poslovanju«, JSFF – Japansko-srpski filmski festival, Beograd;
 • novembar 9, 2019, Trebinje, Plenarni predavač – Savremeni RTV sistemi i plasman sadržaja, VIII International conference on social and technological development STED 2019.;
 • septembar 10-11, 2020, Regionalna konferencija o trendovima u telekomunikacijama i medijima – Digital 2020. Učesnik panela »What’s new, Buenos Aires: Novi poredak u svetu televizija i VoD platformi«;
 • maj 27-28. 2021. The Making of…Digitalna prošlost i sadašnjost, Regionalna naučna konferencija o TV serijama – učesnik panela: Budućnost serija i digitalnih medija, regionalni horizont produkcije. Fakultet dramskih umetnosti, Beograd;

PROMOTIVNA AKTIVNOST (Izbor)

 • 9.12.2021. Međunardna medijska konferencija C2C – Content to consumer – promocija internet platforme RTS Planeta Plus;
 • 2020. realizacija projekta digitalni marketing za RTS Planetu van teritorije Srbije;
 • 2019. inicijativa i koordinacija učešća RTS-a na Medija marketu, Beogradski sajam;
 • 23 i 24. februara 2019. inicirala i organizovala promociju RTS Planete na 7. Serbian Festivalu u Sidneju;
 • 11-18. novembar 2018: inicirala i organizovala „Nedelju RTS Planete u Čikagu“;
 • Maj, 28, 2018: Prezentacija RTS Planete na konferenciji »Innovation Week«, Naučno-tehnološki park, Beograd;
 • Predstavljanje RTS digitala, RTS HD programa, 5.1 tona i podsajta rts.rs/digitalizacija na 57. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu, 2013;
 • 2012. TAKTONS – Novi Sad – prezentacija RTS HD programa i 5.1 tona.
 • Organizovala promociju RTS digitala (Sajam brendova 2009.).

OBJAVLJENI RADOVI

 • Ćitić, T. (2007) Digitalna televizija – nova multimedija, CM časopis, Protokol, Novi Sad, 5, str. 77-100
 • Ćitić, T.(2008) Vizuelna komunikacija televizijska slika, CM časopis, Protokol, Novi Sad., 9, str. 97-129.
 • Ćitić, T. (2010) Institucionalni i zakonodavni okvir razvoja digitalne televizije u Srbiji, CM časopis, Protokol, Novi Sad, 14, str.33-59.
 • Ćitić,T. (2010). Digitalna televizija – novi kreativni izazov. (Digital television – a new creative challenge), Conference: CREATIVITY AND INNOVATION In Overcoming the economic crisis, SANU i Udruženje pronalazača.
 • Ćitić, T. (2016). Sportski prenos – digitalni TV spektakl (Sport broadcast – digital TV spectacle). Zbornik radova „Sport,health, environment“, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Fakultet za sport, Beograd, br. 3, str. 44 – 49.
 • Ćitić, T. (2017). Medijska slika sportskih borilišta – od podsticanja nasilja do promocije sportskog duha (Media image of sports courts – from instigating violence to the promotion of sport spirit). Paper for Conference „Safety menagement of Sports Competitions“, Univerzitet Nikola Tesla, Fakultet za sport, Beograd.
 • Ćitić,T. (2019). Savremeni novinar u integrisanom radnom okruženju (Modern journalist in integrated work environment), Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije – BIST 2019 (8. Bussines International Sumit BIST2019), Vrnjačka banja.
 • Ćitić,T. (2019). Savremeni RTV sistemi i plasman sadržaja, Međunarodna naučna konferencija – VIII International conference on social and technological development STED 2019, Trebinje. Dostupno na: http://conf.univerzitetpim.com/arhiva/;
 • Ćitić,T. (2020). Veštačka inteligencija u medijskim sistemima – radio i televizija. Sociološki pregled vol. 54, br. 4, str. 1329-1345, doi:10.5937/socpreg54-29621;
 • Ćitić, T. (2021). Pristupačnost TV programa osobama sa invaliditetom Sociološki pregled, 55, br. 3, str. 1110-1137;
 • Ćitić, T. (2021). RTS Planeta od linearnog do nelinearnog praćenja TV serija, Regionalna naučna konferencija o TV serijama The Making of…Digitalna prošlost i sadašnjost, 27. i 28. maj 2021.. Knjiga apstrakata. str. 23. ISBN 978-86-82101-91-8. Fakultet dramskih umetnosti, Beograd.

KNJIGA / UDŽBENIK:

 • Ćitić, T. (2021). Savremena televizija i osnove TV novinarstva. Fakultet za sport, Univerzitet “Union – Nikola Tesla”, Beograd.

NAGRADE:

 • 2016. Prva dobitnica povelje Teodor Pavlović za unapređenje informisanja srpskog rasejanja (Srpske nedeljne novine – Budimpešta).
 • 2019. Nagrada TOP100CIO za najbolji projekat u 2018. IT udruženja Digital Dreams.
 • 2019. Grand Prix 2019 za najbolji biznis projekat u 2018 – internet TV i radio platformi RTS Planeta (8. Bussines International Sumit – BIST 2019 – Vrnjačka Banja).

Termin konsultacija:

E-MAIL: tanjacitic@gmail.com