Prof.dr Tatjana Ćitić, vanr.prof.

Rođena je 20. marta 1974. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju (društveno-jezički smer) završila je u Lazarevcu, a osnovne, magistarske i doktorske studije na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Diplomirala na temi Analiza forme i sadržaja serijala Karavan – Milana Kovačevića, magistrirala na temi Digitalna televizija – nova multimedija, a doktorski rad odbranila 2010. godine na temu Razvoj digitalne televizije u Srbiji.

Od 1997. godine radi u Javnoj medijskoj ustanovi Radio- televiziji Srbije. Tokom novinarske karijere bila je angažovana u Informativnom programu Televizije Beograd (Jutarnji, Beogradski program i Dnevnik) na poslovima reportera, voditelja emisije i urednika. Učestvovala u procesu digitalizacije TV Beograd (TV Srbije). Bila na čelu tima koji je pokrenuo prvi digitalni televizijski program RTS Digital. U periodu od 2008, odnosno 2010. do 2017. godine, obavljala poslove odgovornog urednika RTS Digital (RTS3 – program kulture i umetnosti) i programa za dijasporu RTS Satelit (RTS Svet). Od 2017. obavlja poslove pomoćnika izvršnog direktora Sektora za razvoj i nove poslove RTS-a. Učestvovala u postavljanju tematskih TV kanala Radio-televizije Srbije: RTS Drama, RTS Život, RTS Muzika, RTS Kolo, RTS Trezor, RTS Poletarac i RTS Nauka, kao i pokretanju globalne internet TV i radio platforme RTS Planeta.

Učestvovala u radu brojnih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih konferencija na temu medija, zakonodavnog okvira, novih medijskih usluga, budućnosti televizije, novih medija, digitalizacije TV emitovanja programa, digitalizacije programskog arhiva, digitalnih platformi i plasmana sadržaja, medijske pismenosti itd.

Prva dobitnica Povelje „Teodor Pavlović“ za unapređenje informisanja srpskog rasejanja (Srpske nedeljne novine – Budimpešta) 2016. godine, kao i nagrada TOP100CIO i Grand Prix 2019 za najbolji projekat u 2018. godini – za RTS Planetu.

Zvanje docenta stekla 2016. godine od kada je angažovana u nastavi na Fakultetu za sport, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu, na predmetima iz komunikologije i novinarstva (Komunikologija, Osnove novinarstva, Sportsko radio novinarstvo, Sportsko TV novinarstvo). Zvanje vanrednog profesora stekla na istom univerzitetu 2021. godine.

Autor je knjige „Savremena televizija i osnove TV novinarstva“ (Fzs, 2021), kao i brojnih naučnih i stručnih radova objavljenih na temu razvojnih perspektiva televizije, primene veštačke inteligencije u savremenim medijskim sistemima, pristupačnosti TV programa osobama sa oštećenjem vida i sluha, integrisanog novinarstva, plasmana sadržaja i novih medijskih usluga itd.