Dr Tatjana Ćitić

Komunikologija i Osnovi novinarstva

OBRAZOVANJE

 • 1999 – diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (smer – Novinarstvo, tema diplomskog rada: „Analiza forme i sadržaja serijala Karavan, Milana Kovačevića“).
 • 2001 – pohađala „specijalističku novinarsku obuku“ u Bukureštu u organizaciji Fondacije za nezavisno novinarstvo (Independent Journalism Foundation) iz Vašingtona.
 • 2006 – pohađala BBC-jev trening program za novinare i urednike informativnog programa.
 • 2007 – stekla zvanje magistra političkih nauka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Komunikologija. Magistarska teza : Digitalna televizija – novi multimedij.
 • 2010 – stekla zvanje doktora političkih nauka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, predmet Savremeni informaciono-komunikacioni sistemi, Doktorska teza: Razvoj digitalne televizije u Srbiji.
 • 2016 – stekla naučno zvanje Docenta na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“, Fakultet za sport, uža naučna oblast – Komunikologija.
 • Jezici: engleski (napredni nivo) i francuski (osnovni nivo).

RADNO ISKUSTVO

 • Radni odnos na neodređeno vreme u RTB-u od 16.5.1997. god.
 • Obavlja rukovodeće poslove u RDU RTS (JMU RTS) od 1.11.2008. god.

Aktuelno:

 • Od februara 2017. pomoćnik izvršnog direktora za razvoj i nove poslove RTS i rukovodilac Službe medijskih usluga RTS. U delokrugu Službe medijskih usluga – RTS3, sedam tematskih kanala – RTS Drama, RTS Život, RTS Kolo, RTS Muzika, RTS Trezor, RTS Poletarac, RTS Nauka) i internet TV i radio platforma RTS Planeta.
 • Od 15. januara do 1. jula 2020. obavljala poslove izvršnog direktora Sektora za razvoj i nove poslove RTS.
 • Od školska godine 2016/2017. angažovana na akademskim studijama / profesor na predmetima Komunikologija, Osnovi novinarstva i Novinarstvo u elektronskim medijima (Radio i TV novinarstvo) na Univerzitetu Union „Nikola Tesla“ – Fakultet za sport, studijski program Sportsko novinarstvo.

Prethodno:

 • Do januara 2017. Odgovorni urednik Redakcije specijalizovanih programa i Programa za dijasporu ( RTS3, RTS SAT, RTS paket tematskih kanala, EPG..).
 • Do 2015. i konačnog prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa u Srbiji, kao gostujući predavač, održala više predavanja na postdiplomskim studijama FPN-a na temu digitalizacije i razvoja digitalne televizije.
 • Koordinator RTS HD test programa od 2011.godine.
 • Urednik podsajta Digitalna TV (digitalizacija.rts.rs) od jula 2011. godine.
 • Urednik podsajta Dijaspora (dijaspora.rts.rs) od decembra 2010. godine
 • Od novembra 2010. do februara 2017. Odgovorni urednik i Redakcije programa za dijasporu, kao i Satelitskog programa RTS.
 • Od 1.11.2008. Odgovorna urednica Redakcije digitalnog programa RTS (RTS digital).
 • Obavljala poslove zamenika urednika rubrike tokom 2008.
 • Od 1.9.2007. urednik u Informativnom programu/Unutrašnja politika.
 • Od 2004. novinar u političkoj rubrici Informativnog programa RTS.
 • 2001 – urednik i voditelj Jutarnjeg programa RTS.
 • 2000-2004. godine novinar političke rubrike Beogradskog i Jutarnjeg programa.
 • Od 1995. novinar (saradnik) u Televiziji Beograd – Beogradski TV program (od 199 u radnom odnosu na neodređeno vreme).

RADNE GRUPE

 • 2009-Koordinator Radne grupe za digitalizaciju Radio televizije Srbije
 • 2010 – član Radne grupe za praćenje sprovođenja procesa digitalizacije u Srbiji (pri Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo – predstavnik RTS-a)
 • 2012 – član Radne grupe za širokopojasni pristup internetu (pri Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo – predstavnik RTS-a)
 • 2014 – član Radne grupe za konačne pripreme za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u Srbiji (pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija – predstavnik RTS-a)
 • 2014 – član Radne grupe za promotivne aktivnosti u procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa (predstavnik RTS-a)
 • 2014 – član Anti-piratske lige elektonskih medija
 • Od 2015 – član Saveta za privrednu saradnju sa dijasporom Privredne komore Srbije (predstavnik RTS-a)
 • Novembar 2018 – predsednik komisije za izradu dokumenta „Kodeks o radu i ponašanju zaposlenih u RTS“.

PROJEKTI

 • Autor programskog koncepta RTS digitala (RTS 3) programa (2008.godina)
 • Autor programskog prilagođavanja Satelitskog programa vremenskim zonama kao i koncepta serijala: Za sva vremena, Kroz Srbiju, TV minijature Programa za dijasporu (2010/2011), inicijator realizacije novog vizuelnog identiteta Srbije na vezi i specijalizacije emisija pod ovim nazivom (Srbija na vezi – region, Srbija na vezi – dijaspora, Magazin Srbije na vezi i Srbija na vezi – portreti).
 • Inicijator promene naziva programa RTS digital i RTS SAT u skladu sa tehnološkim razvojem i širom dostupnošću programa (ne samo posredstvom satelita).
 • Inicirala izradu projekata za digitalizaciju (2011),
 • DW – Centar za kompetentnost javnih medijskih servisa (programski koordinator iz RTS-a), pohađala trening za programiranje programske šeme,
 • Inicijator i urednik podsajta Digitalna TV (digitalizacija.rts.rs)
 • autor emisija Novo doba televizije (2009) i Vodič kroz digitalizaciju (2013)
 • avgust 2014. – jun 2015. Digitalizacija – koordinator projekta informativno-promotivne kampanje (obaveza RTS-a prema Strategiji za prelazak na DTT)
 • april 2015. Koautor projekta Modernizacija RTS-a, koji je osnov za apliciranje za IPA fondove
 • koordinator memoranduma o saradnji RTS – UNDP
 • od jula 2016. angažovana na projektu uspostavljanja novih tematskih kanala – RTS paket programa: RTS Život, RTS Drama, RTS Trezor, RTS Muzika, RTS Kolo.
 • Od avgusta 2017. angažovana na projektu uspostavljanja OTT platforme RTS Planeta i novog tematskog kanala RTS Poletarac.
 • U saradnji sa agencijom za razvoj UNDP realizovan projekat dostupnosti emisija informativnog programa osobama oštećenog sluha (titlovanje preko TTX-a i iNews softvera) – u primeni od jula 2017.
 • Inicijator i drugih projekata u saradnji sa donatorima, kao što je donacija ambasade Republike Koreje – modernizacija studijske tehnike – monitori za studijske režije i monitoring internet mreže. Donacija predata u novembru 2018.
 • koordinirala pripremu i realizaciju emitovanja kanala RTS Nauka.
 • koordinirala postavljanje kanala RTS Klasika
 • realizacija projekta RTS Lab – magazinska naučna emisija. Početak emitovanja novembar 2020.

KONFERENCIJE

Učestvovala na brojnim seminarima u organizaciji domaćih institucija i međunarodnih organizacija na temu razvoja medija, zakonodavnog okvira, regulisanja i nadležnosti nad novim medijskim uslugama.

 • April – jun 2009. učešće na javnim raspravama o donošenju Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u Srbiji (predstavnik RTS-a).
 • Jun 2009 – Beograd – Infoarena – Konferencija o elektronskim komunikacijama
 • Septembar 2009 – NUNS – Okrugli sto – Zakonska regulative i digitalizacija
 • Novembar 2009. Zagreb – Digitalna tranzicija u medijima (u organizaciji Ambasade SAD).
 • Decembar 2009. Beograd – Novi mediji – zakonska regulativa Saveta Evrope (u organizaciji Ministarstva kulture i SE).
 • Konferencija o inovacijama – SANU – prezentacija „Digitalna televizija – novi kreativni izazov“.
 • Oktobar 2012. Druga konferencija SEE Digi.TV u Ljubljani, predstavnik RTS-a.
 • The Future is Now! New media summit DIGITAL AGENDA, decembar 2011. – panelista.
 • Decembar 2013. E-Accessibility in Television Broadcasting – predstavnik RTS-a na dvodnevnom skupu u HRT Akademiji o dostupnosti TV programa za osobe sa posebnim potrebama.
 • Februar 2013. završna konferencija SEE Digi.TV u Budimpešti.
 • Septembar 2014. Konferencija Digital 2014, panelista i uvodničar (prezentacija „Digitalno doba RTS“).
 • Septembar 2014. konferencija „Početak digitalizacije u Srbiji“ u Palati Srbije (predstavnik RTS-a)
 • Novembar 2014. konferencija „Balkans Memory“ u Sarajevu, o digitalizaciji programskog arhiva.
 • Februar 2015. Odbor za dijasporu – učesnik u radu konferencije „Značaj medija za informisanje o položaju dijaspore i Srba u regionu i za obaveštenost Srba u regionu i naše dijaspore o stanju u matičnoj državi.
 • April 2015. konferencija „Jezici digitalnog doba“, Novi Sad, RTV/OEBS, panelista.
 • Maj 2015. predavač na seminaru „Srbija pred vratima digitalnog sveta“, tema „Digitalizacija i programski izazovi“, MNC i Asocijacija medija.
 • 6.2015. autor i koordinator konferencije i izložbe eksponata povodom završetka analogne ere televizije „TV – od evolucije do revolucije – digitalno doba“, organizacija RTS/OEBS.
 • /26. septembar 2015. učesnik međuparlamentarne konferencije “Javni medijski servisi i parlamenti zemalja proširenja”, Hrvatski sabor, Zagreb (u organizaciji  EBU).
 • /24.oktobar 2015. god. Autor Case study zadatka „Unapređenje promocije RTS 3 programa kod mladih“ u okviru projekat „Budi Coolturan“ studentske organizacije Estiem i predavač na seminaru na temu „Televizijska kultura u digitalnom dobu – primer RTS3″.
 • /27. februar 2016. „Nove tehnologije u obrazovanju“ (British Council) – prezentacija RTS -a „I juče i danas i sutra – um caruje!“
 • /20. мај 2016. Međunarodna konferencija „Тhe future of Public Service Media in the Western Balkans: Never ending transition?“ u Sarajevu, panelista na temu „What Comes After the Digital Switch-off: Prospect for PBS development in Serbia“.
 • i 4. jun 2016. Sajam srpske privrede u Cirihu, moderator panela “Mediji i glasila iz dijaspore“.
 • juna 2016. godine u Beogradu, učestvovala u stručnoj debati, Instituta društvenih nauka i OEBS-a, o uticaju tehnologije na funkcionisanje medija, cilj – javni dijalog o novim pravcima medijske reforme i doprinos pripremi nove Medijske strategije.
 • Oktobar 2017: Učenik u javnim debatama o programima medijskog javnog servisa (Novi Sad, Leskovac, Beograd), u organizaciji OESC i RTS.
 • Maj 8-9, 2018: Digital Day 2018: učesnik panela „Digitalisation in culture“. Konferencija u organizaciji IAB, JDP, Beograd.
 • Maj 14, 2018: »Medijska pismenost«: učesnik u stručnoj debati organizovanoj u Ministarstvu kulture i informisanja,
 • Maj, 28, 2018: Predavanje o medijskoj internet platformi – RTS Planeta na konferenciji »Innovation Week«, Naučno-tehnološki park, Beograd.
 • Jun, 1. 2018: Predavanje o medijskoj internet platformi i budućnosti razvoja medijskih javnih servisa, Samit poslovne dijaspore 2018. u Cirihu.
 • Oktobar 18/19, 2018: Učesnik u projektu podrške medijskim javnim servisima – radionica »Etički kodeks i uredničke smernice«, regionalni EU projekat.
 • Jun 21-23, 2019: Moderator i panelista »Novi mediji i digitalni marketing u turizmu«, 8. Međunarodni biznis samit, (8. Bussines International Sumit BIST2019), Vrnjačka Banja.
 • Septembar 21, 2019: Plenarni predavač »RTS Planeta – slobodna regionalna OTT platforma javnog servisa – Televizija za one kojima je dosadila konvencionalna kablovska ponuda. (12. Weekend Media Festival, Rovinj).
 • Oktobar 5, 2019, Dorćol Platz: »4.0 FEST«, učesnik okruglog stola »Mediji budućnosti«.
 • Oktobar 25, 2019. učesnik panela o audio deskripciji programskih sadržaja, Savez slepih Srbije, 64. Sajam knjiga, Beograd.
 • Oktobar 27, 2019. Moderator panela povodom Svetskog dana zaštite audio-video baštine »Značaj digitalizacije programskog arhiva«, 5. Sajam medija (Media Market), Beogradski sajam.
 • Oktobar 30, 2019. učesnik panela »Uloga medija u savremenom poslovanju«, JSFF – Japansko-srpski filmski festival, Beograd.
 • Novembar 9, 2019, Trebinje, Plenarni predavač – Savremeni RTV sistemi i plasman sadržaja, VIII International conference on social and technological development STED 2019.
 • Septembar 10-11, 2020, Regionalna konferencija o trendovima u telekomunikacijama i medijima – Digital 2020. Učesnik panela »What’s new, Buenos Aires: Novi poredak u svetu televizija i VoD platformi«.

RADNE I STUDIJSKE POSETE

 • Mart 2013. Seul (Južna Koreja) – konferencija Global media forum – predstavnik RTS-a. Poseta institucija i DMZ (Demilitarizovane zone)
 • Novembar 2009. Pariz – Direktorska konferencija u organizaciji CFI – Canal France International. Tema budućnost programske saradnje, uloga francuske vlade u posredovanju sa distributerima programskog sadržaja.
 • Septembar 2010. i 2011. učešće na sajmu medija i dirstributera Le Rande – vous u Bijaricu u organizaciji TV France International.
 • Septembar 2015. član delegacije Ministarstva za informisanje i kulturu – radno – studijska poseta Finske i Estonije – posete i sastanci u medijskim sistemima (javni medijski servisi, komercijalne televizije), regulatornim telima, resornim ministarstavima i savetima za štampu u Helsinkiju i Talinu, kao i poseta centra smart city-ja u Talinu.
 • Septembar 2019, IBC Amsterdam (International Broadcasting Convention) konferencije, prezentacije, panel diskusije i sajam najnovijih tehnologija, biznis modela i ideja u medijima i industriji plasmana sadržaja.
 • Novembar 17 – 23, 2019. član delegacije Ministarstva za informisanje i kulturu – radno – studijska poseta NR Kini (Peking i Hangdžou) – tema medijska saradnja – sastanak sa Uređivačkim odborom Kineske medijske grupe  (CCTV, China Radio), sa šefom Kancelarije za informisanje Državnog saveta Kine, poseta agencije Hsinhua.

PROMOTIVNA AKTIVNOST (Izbor)

 • realizacija projekta digitalni marketing za RTS Planetu van teritorije Srbije
 • inicijativa i koordinacija učešća RTS-a na Medija marketu, Beogradski sajam.
 • 23 i 24. februara 2019. inicirala i organizovala promociju RTS Planete na 7. Serbian Festivalu u Sidneju
 • 11-18. novembar 2018: inicirala i organizovala „Nedelju RTS Planete u Čikagu“. Promocija RTS Planete u Generalnom konzulatu Republike Srbije, potom u Pravoslavnom sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, crkvi sv. Stevana Dečanskog i drugim lokacijama.
 • Maj, 28, 2018: Prezentacija RTS Planete na konferenciji »Innovation Week«, Naučno-tehnološki park, Beograd.
 • Predstavljanje RTS digitala, RTS HD programa, 5.1 tona i podsajta rs/digitalizacija na 57. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu, 2013.
 • TAKTONS – Novi Sad – prezentacija RTS HD programa i 5.1 tona.
 • Organizovala promociju RTS digitala (Sajam brendova 2009.).

OBJAVLJENI RADOVI

 • Ćitić, T. (2007) Digitalna televizija – nova multimedija, CM časopis, Protokol, Novi Sad, 5, str. 77-100
 • Ćitić, T.(2008) Vizuelna komunikacija televizijska slika, CM časopis, Protokol, Novi Sad., 9, str. 97-129.
 • Ćitić, T. (2010) Institucionalni i zakonodavni okvir razvoja digitalne televizije u Srbiji, CM časopis, Protokol, Novi Sad, 14, str.33-59.
 • Ćitić,T. (2010). Digitalna televizija – novi kreativni izazov. (Digital television – a new creative challenge), Conference: CREATIVITY AND INNOVATION In Overcoming the economic crisis, SANU i Udruženje pronalazača.
 • Ćitić, T. (2016). Sportski prenos – digitalni TV spektakl (Sport broadcast – digital TV spectacle). Zbornik radova „Sport,health, environment“, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Fakultet za sport, Beograd, br. 3, str. 44 – 49.
 • Ćitić, T. (2017). Medijska slika sportskih borilišta – od podsticanja nasilja do promocije sportskog duha (Media image of sports courts – from instigating violence to the promotion of sport spirit). Paper for Conference „Safety menagement of Sports Competitions“, Univerzitet Nikola Tesla, Fakultet za sport, Beograd.
 • Ćitić,T. (2019). Savremeni novinar u integrisanom radnom okruženju (Modern journalist in integrated work environment), Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije o turizmu – Turizam – put razvoja i uspeha – BIST 2019 (8. Bussines International Sumit BIST2019), Vrnjačka banja.
 • Ćitić,T. (2019). Savremeni RTV sistemi i plasman sadržaja, VIII International conference on social and technological development STED 2019, Trebinje. Dostupno na: http://conf.univerzitetpim.com/arhiva/

NAGRADE:

 • Prva dobitnica povelje Teodor Pavlović za unapređenje informisanja srpskog rasejanja (Srpske nedeljne novine – Budimpešta).
 • Nagrada RTS Planeti za najbolju mobilnu aplikaciju u 2018. (vodećeg IT časopisa u Srbiji PC Press).
 • Nagrada TOP100CIO za najbolji projekat u 2018. IT udruženja Digital Dreams.
 • Grand Prix 2019 za najbolji biznis projekat u 2018 – internet TV i radio platformi RTS Planeta (8. Bussines International Sumit – BIST 2019 – Vrnjačka Banja).

Termin konsultacija:

E-MAIL: tanjacitic@gmail.com