Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ je u saradnji sa Komisijom za „Žene i sport“ Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije organizovao seminar na temu „Trener u ulozi psihologa“.

U sklopu seminara kojim je nastavljena već ustaljena praksa podrške Fakulteta za sport različitim edukativnim programima iz domena sporta, svoja iskustva sa brojnim prisutnima podelile su dr. sci. Marija Pavlović, spec.med.psih. i Jelena Arunović, selektor streljačke reprezentacije Srbije.

Predavači su poseban akcenat stavili na mentalnu snagu sportista i njihovu psihološku pripremu, a pored više desetina trenera i sportskih radnika, seminaru su prisustvovali i reprezentativci Srbije u streljaštvu Zorana Arunović i Damir Mikec.

– Svaki sport ima svoje specifičnosti, ali i zajedničke segmente. Pored toga, svaki trener prevashodno ima isti zadatak, da kroz rad prenese znanje na pojedinca ili ekipu. Postoje razni vidovi priprema: tehnička, taktička, kondiciona, psihološka i integralna priprema koja objedinjuje sve četiri navedene. Svi segmenti imaju različit značaj zavisno od sporta, a konkretno zadatak psihološke pripreme jeste da se preduprede potencijalni problemi i neočekivane situacije na psihološkom polju. Na mentalnoj snazi je neophodno da se radi temeljno i konstantno jer je to složen proces i reakcija kad sportista već padne sa rezultatima je zakasnela – izjavila je na početku izlaganja Jelena Arunović, najuspešniji streljački trener u Srbiji u prethodne dve godine.

Važnost rada sportista na psihološkom polju istakla je i Marija Pavlović.

– Na mentalnim veštinama i mentalnoj snazi je neophodno raditi u kontinuitetu i svakodnevno. Neretko se javljaju ljudi tek posle godina rada uz problem nespretno definisan kao „sportska anksioznost“ i uglavnom sportskog psihologa uključe na kraju, odnosno tek na takmičenju kad je kasno za konkretne promene. Takođe, neretko treneri u potrazi za rešenjem disciplinskih problema posegnu za savetima psihologa, ali je u tim situacijama psiholog nemoćan. Trener je taj koji mora da se nalazi na vrhu hijerarhije, da usmerava sportistu, koriguje ga i postavlja pravila – rekla je Marija Pavlović i dodala:

– Mešati se u posao trenera je veoma opasno. Psiholog ne treba da se nađe između sportiste i trenera već da doprinese da taj odnos funkcioniše još bolje. Takođe, vrlo je važno da trener zna da se izbori sa svakodnevnim unutrašnjim borbama sportista, sa konstantnim „ja ne mogu“. Ukoliko uspe u tome, pomoć psihologa i nije potrebna.

Jelena Arunović istakla je značaj trenerovog pristupa radu.

– Zamena za trening ne postoji i to je vrlo važno da trener prenese na sportiste. Takođe, treneri moraju da su na bar za nijansu višem nivou nego sportisti. Da na pravi način pristupaju pripremi i treninzima. Lako je reći da je nemoguće modelirati psihološki faktor sa takmičenja na trening, ali je na treneru da pronađe druge faktore kako bi otežao rad sportistima i doveo ih do kritične tačke. Najlakše je ubiti sportistu u pojam nerealnim očekivanjima i preteškim zadacima, ali to nije cilj. Potrebno je kod sportiste stvoriti rezistentnost i doprineti njegovom napretku. Nisam još čula da je nekom takmičaru sve išlo od ruke i da je sa lakoćom stigao do medalje, zato je neophodno pripremiti sportiste na razne vrste osujećenja koja ih čekaju.

Jelena Arunović je potom naglasila da je nemoguće odstraniti negativne misli sportista kao i da bi rad na potpunoj eliminaciji njih potpuno iscrpio sportistu. Upravo zato, samopouzdanje je značajan faktor, a najbolji način da se prevaziđu mentalne prepreke je suočavanje sa njima.

– Uloga trenera je i da nauči sportistu da pobedi strah. Strahovi su ozbiljna prepreka mladih sportista koji neretko izbegavaju suočavanje sa njima. U ovim situacijama uloga trenera je takođe krucijalna i neophodno je da svojim učenicima pomogne u suočavanju sa stidom i emocijama – rekla je Marija Pavlović.

– Potrebno je raditi na uklanjanju negativnih misli i pronaći način kako se sa njima nositi. Takođe, treba raditi na segmentima koji „ne idu“ sportisti i podržati ga u ispravljanju grešaka. Ovo je najbolji način unapređenja samopouzdanja – dodala je Jelena Arunović.

Na kraju, predavači su poseban akcenat stavili na postavljanje ciljeva, naglasivši da je upravo dostizanje zacrtanog poseban vid motivacije za sportistu i glavni pokretač.

– Kroz želju da dostignu „mete“ sportisti unapređuju veštine i poboljšavaju kvalitet rada na treninzima. Na ovaj način pred sebe postavljaju jasnu ambiciju i ujedno povećavaju motivaciju, a na kraju, ostvarenje cilja donosi i zadovoljstvo – izjavila je Marija Pavlović na čije se reči nadovezala Jelena Arunović:

– Svi žele da budu šampioni i to jeste cilj, ali je način na koji se dolazi do cilja veoma bitan. Svaki segment pripreme treba da ima i svoje ciljeve. Potrebno je postaviti jasne i merljive ciljeve, kako dugoročne tako i kratkoročne, to je važno jer postavljanje teških, ali dostižnih ciljeva sportistima pomaže da prevaziđu trenutne limite.