Sa željom da se unapredi stručni rad Centra za edukaciju fudbalskih trenera, Fudbalski savez Srbije potpisao je sporazum o saradnji sa Fakultetom za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“. Na ovaj način napravljen je veliki iskorak u pogledu modernizacije i unapređenja nastavnog, naučnog, istraživačkog i praktičnog procesa obrazovanja fudbalskih trenera i sticanja trenerskih licenci koje će za krajnji cilj imati značajno podizanje nivoa obrazovanja fudbalskih trenera u Srbiji.

Ovo je značajan datum i veliki događaj za fudbal u Srbiji, jer ovaj ugovor predstavlja jednu od strateških odluka Fudbalskog saveza Srbije. Već dugo pokušavamo da napravimo čvršću vezu sa visokoobrazovnim ustanovama, godinama smo pripremali uslove da do ovog sporazuma dođe i mislim da će benefiti ove saradnje biti veliki. Srećna okolnost je što u Fudbalskom savezu Srbije postoji svest i što na na rukovodećim mestima sede ljudi koji razumeju potrebu potpisivanja ovakvih ugovora. Ovo je prvi korak u daljem razvoju naših odnosa koji će se sigurno produbljivati na obostrano zadovoljstvo – rekao je dr. Jovan Šurbatović generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije.

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FSS-a ovim sporazumom trajno će i suštinski rešiti problem obezbeđenja najstručnijeg nastavnog kadra u obrazovanju budućih trenera. Takođe, time će program rada Centra za edukaciju trenera biti usaglašen sa direktivama UEFA, odnosno sa akreditovanim programima Fakulteta za sport na Novom Beogradu i Zakonom o sportu i drugim podzakonskim aktima.

Fakultet za sport potpisao saradnju sa Fudbalskim savezom Srbije

Dekan Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ prof. dr Ivanka Gajić istakla je veliko zadovoljstvo postignutom saradnjom i potom istakla:

Centar za edukaciju fudbalskih trenera i Fudbalski savez Srbije prepoznali su značaj saradnje sa našim Fakultetom koji će na duže staze u značajnoj meri podići kvalitet stručnog kadra, samim tim i kvalitet rada u fudbalskim klubovima. Ovim sporazumom stvoreni su i uslovi da studenti Fakulteta za sport na Novom Beogradu kojima je izabrani sport fudbal, mogu da uz zvanje „diplomirani trener u sportu – fudbalu“ steknu i odgovarajuću trenersku licencu, odnosno C i D licencu Fudbalskog saveza Srbije i B licencu UEFA – rekla je prof. dr Ivanka Gajić.

Kako do trenerske licence

  • Studenti Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ koji su upisani na treću godinu Osnovnih akademskih studija Trener u sportu, usmerenja ka fudbalu, automatski stiču pravo da uz podnošenje adekvatne dokumentacije (prijava za upis, izvod iz matične knjige rođenih, sportsku biografiju, potvrdu o pohađanju ili završetku fakulteta, overene potvrde o šest godina aktivnog bavljenja fudbalom) dobiju D licencu trenerske organizacije FSS.
  • Svršeni studenti Osnovnih akademskih studija Trener u sportu, usmerenje ka fudbalu, automatski stiču pravo, uz podnošenje adekvatne dokumentacije, dobijanja C licence trenerske organizacije FSS.
  • Da bi se steklo pravo za dobijanje UEFA B licence svršeni studenti master studija Trener u sportu, usmerenja ka fudbalu imaju obavezu da redovno pohađaju nastavu specifično-stručnih predmeta prema programu Centra za edukaciju trenera, da ispune dnevnike rada i izvrše obavezne module edukacije – mentorske prakse i sve ostale nastavne obaveze, ali bez obaveze polaganja ispitne procedure koja je predviđena UEFA Konvencijom.