Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ nastavlja da produbljuje svoju međunarodnu saradnju i da se dodatno povezuje sa srodnim fakultetima iz Evrope. Ovog puta, reč je o trilateralnom sporazumu sa Nacionalnom sportskom akademijom „Vasil Levski“ iz Sofije (Bugarska) i Državnim Univerzitetom „G.R. Deržavin“ iz Tambova (Rusija), koji za cilj ima unapređenje kvaliteta i atraktivnosti visokog obrazovanja. Sve tri visokoškolske ustanove podsticaće razmenu i saradnju akademskog i naučno-istraživačkog kadra, studenata i administrativnog osoblja koji će raditi na zajedničkom usavršavanju, razvoju nastavnih programa i naučnim istraživanjima.

Ovim sporazumom obuhvaćena je razmena predavača i nastavnog osoblja radi međusobnog savetovanja, predavanja i praktičnih treninga, istraživanja i mentorstva u oblastima zajedničkog inetersovanja. Ovim ugovorom predviđa se i organizacija zajedničkih naučnih konferencija i seminara, kao i učešće u zajedničkim projektima. Takođe, aktivno će se raditi i na razmeni studenata radi pohađanja praktičnih obuka i raznih kurseva kao i na razmeni informacija koje se odnose na sportsku edukaciju i trening.

Ovom saradnjom radiće se i na razvoju i stvaranju uslova za sticanje zajedničkih diploma.