Sportski savez Ćuprije u saradnji sa lokalnom samoupravom i Sportskim savezom Srbije organizovao je tirbinu pod nazivom „Sport u našem gradu“, a kao predavači na ovom skupu bili su angažovani profesori sa Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“.

Predavanja na teme: planiranje aktivnosti sportskih udruženja, organizacija sportskih takmičenja, projektno finansiranje u sportu, zakonski okvir sistema sporta, osiguranje i zdravstvena zaštita sportista održali su prof. dr Ivanka Gajić, dekan našeg Fakulteta, doc. dr Dragan Atanasov, prof. dr Milan Mihajlović i doc. dr Uroš Mitrović. S obzirom da je nedavno usvojen novi Zakon o sportu, diskutovalo se o njegovoj praktičnoj primeni, strategiji razvoja sporta, ali i o unapređenju sporta i sportskih aktivnosti na nivou lokalne samouprave.

Tribina je imala za cilj da pruži podršku nastojanjima lokalne samouprave da se sportu vrati društvena uloga kakvu je imao u ranijem periodu, a poseban osvrt bio je ka pravnim, organizacionim i marketinškim aspektima savremene sportske industrije na nivou regionalne i lokalne samouprave.

– Ova izuzetno korisna tribina je organizovana pre svega zahvaljujući Vladimiru Vasiljeviću gradskom većniku za sport. Predavanja su bila vrlo interesantna i posebno značajna sportskim klubovima i ljudima koji u njima rade, jer novi Zakon o sportu tačno propisuje kako svako treba da se ponaša u tom sistemu. Veliku zahvalnost dugujemo uvaženim profesorima sa Fakulteta za sport na Novom Beogradu koji su održali izvanredna predavanja, preneli deo svojih iskustava i na velikom broju praktičnih primera sportskim radnicima iz našeg grada u značajnoj meri približili teme o kojima smo diskutovali – konstatovao je Dragan Zdravković, predsednik Sportskog saveza opštine Ćuprija.