Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ uzeo je učešće u anketi o akademskom integritetu i plagijarizmu u Srbiji koja ima za cilj osmišljavanje obuke o akademskom integritetu i jačanje svesti o plagijarizmu u Srbiji.

Sprovođenje ove ankete i osmišljavanje obuke na daljinu podržano je od strane projekta „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“ koji se implementira u okviru zajedničke inicijative Saveta Evrope i Evropske unije Horizonatlnog Programa za Zapadni Balkan i Tursku.

U anketi učestvuju i profesori i studenti, učestvovanje je anonimno i dobrovoljno i ne postoji nikakva mogućnost da se odgovori povežu sa Vama lično. Rezultati istraživanja biće upotrebljeni u naučne svrhe. Učešćem dajete pristanak da se rezultati koriste na gore navedeni način, a za odgovore na na pitanja iz ankete potrebno je 5-10 minuta.

Anketu koju popunjavaju studenti možete pronaći OVDE, a profesori ovu anketu mogu popuniti OVDE.