Poštovani kandidati,

U toku je upis na Fakultet za sport Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ .

Na osnovnim studijama Fakultet za sport upisuje studente na studijske programe: Trener u sportuMenadžment u sportu Sportsko novinarstvo. Program je prilagođen i svima koji se aktivno bave sportom, zbog čega je naš fakultet postao prvi izbor mnogih uspešnih sportista kojim sada imate priliku i vi da se pridružite.

Popunjavanjem upisne aplikacije prijavljujete se za prijemni ispit, o čijem datumu ćemo vas obavestiti naknadno. Važno je reći da prijemni ispit nije eliminacionog karaktera, a više informacija o tome možete videti ovde.

FZS odobrava i umanjenje školarine za kandidate koji ispunjavaju neki od navedenih uslova. Umenjenje školarine ostvaruju:
  • članovi porodice ukoliko se iz iste porodice se upisuje najmanje dvoje studenata (-250€);
  • kandidati koji su nosioci Vukove diplome iz srednje škole i one koji, po Pravilnicima o kategorizaciji Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, ispunjavaju kriterijume za perspektivne sportiste i vrhunske sportske stručnjake (-200€);
  • kandidati koji prilikom upisa uplate ceo predviđeni iznos (-150€);
  • kandidati koji su završili srednju školu sa odličnim uspehom (-100€);
  • kandidati koji su završili srednju školu sa vrlo dobrim uspehom (-50€).

FZS odobrava i umanjenje školarine za kandidate koji ispunjavaju neki od navedenih uslova. Umenjenje školarine ostvaruju:

*Napomena: Sve uplate i popusti računaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.