Popust na školarinu u iznosu od 100 evra za upis u JUNSKOM upisnom roku možete ostvariti popunjavanjem predupisne prijave koja traje od 20. novembra do 15. aprila. Takođe, popust se  može ostvariti po još jednom od dole navedenih osnova. Umanjenje školarine ostvaruju:

– članovi porodice ukoliko se iz iste porodice upisuje najmanje dvoje studenata (-250€);

– kandidati koji su nosioci Vukove diplome iz srednje škole i one koji, po Pravilnicima o kategorizaciji Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, ispunjavaju kriterijume za perspektivne sportiste i vrhunske sportske stručnjake (-100€);

– kandidati koji prilikom upisa uplate ceo predviđeni iznos školarine (-50€);

– kandidati koji su završili srednju školu sa odličnim uspehom (-50€);

Sve uplate i popusti računaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Na osnovnim studijama Fakultet za sport upisuje studente na studijske programe četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija i to:

Trener u sportu
Menadžment u sportu
Sportsko novinarstvo

Program studiranja je prilagođen svima koji se aktivno bave sportom i usklađen je sa trenažnim i takmičarskim obavezama, zbog čega su naš Fakultet izabrali mnogi uspešni i poznati sportisti kojima možete i vi da se pridružite.

Ostvari svoje ambicije, studiraj sa šampionima!

Popuni upisnu prijavu: