Popust na školarinu možete ostvariti po jednom od dole navedenih osnova. Umanjenje školarine ostvaruju:

– članovi porodice ukoliko se iz iste porodice upisuje najmanje dvoje studenata (-250€);

– kandidati koji su nosioci Vukove diplome iz srednje škole i one koji, po Pravilnicima o kategorizaciji Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, ispunjavaju kriterijume za perspektivne sportiste i vrhunske sportske stručnjake (-200€);

– kandidati koji prilikom upisa uplate ceo predviđeni iznos školarine (-100€);

– kandidati koji su završili srednju školu sa odličnim uspehom (-100€);

– kandidati koji su završili srednju školu sa vrlo dobrim uspehom, za uplatu iznosa školarine u dve rate (-50€).

Sve uplate i popusti računaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Na osnovnim studijama Fakultet za sport upisuje studente na studijske programe četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija i to:

Trener u sportu
Menadžment u sportu
Sportsko novinarstvo

Program studiranja je prilagođen svima koji se aktivno bave sportom i usklađen je sa trenažnim i takmičarskim obavezama, zbog čega su naš Fakultet izabrali mnogi uspešni i poznati sportisti kojima možete i vi da se pridružite.

Ostvari svoje ambicije, studiraj sa šampionima!

Popuni upisnu prijavu: