Doc. dr Uroš Mitrović – prodekan za međunarodnu saradnju

Rođen je 1976. godine u Beogradu. Na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“angažovan je od 2016. godine. Na smerovima Menadžment u sportu i Sportsko novinarstvo predaje nekoliko predmeta, među kojima su i Marketing u sportu, Strategijski menadžment i Sportsko novinarstvo u online magazinima i internetu.

Autor je i koautor više naučnih radova i monografija iz oblasti marketinga i menadžmenta.

Radio je kao docent na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije. Akademsko zvanje doktora nauka stekao je na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća u Beogradu 2013.godine. Doktorirao je na temu „Novi marketing koncepti i modeli u uslovima savremenog elektronskog poslovanja“. Na istom fakultetu magistrirao je 2010. godine, na temu „Marketing menadžment u savremenoj sportskoj industriji“.

Uroš Mitrović radio je kao menadžer nekoliko različitih službi/odelјenja vodećeg operatora mobilnih telekomunikacija u Srbiji, kompaniji Mobtel. Takođe, bio je vođa projekta i biznis konsultant nekoliko marketinških agencija u zemlјi i u inostranstvu (M2Communications, Profile, Mark/BBDO).

U svojoj karijeri, Uroš Mitrović bio je novinar i dopisnik nekih od vodećih dnevnih i nedelјnih listova u Srbiji, kao što su Vreme i Naša Borba. Pisao je i za Nacionalnu poslovnu reviju, u izdanju Privredne komore Srbije i Ekonomskog instituta, u kojoj je objavljivao članke iz oblasti marketinga i menadžmenta. Saradnik je i Nove srpske političke misli. Objavlјivao je brojne tekstove u vojnim glasilima Vojska i Vojni informator.

Diplomirao je 1999. godine na Filozofskom fakultetu, Katedri za novinarstvo i politikologiju, Univerziteta Komenski u Bratislavi, Slovačka. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smeru za novinarstvo i komunikologiju, nostrifikovao je diplomu 2000. godine.

Aktivan je i na internetu, gde piše i kreira autorski blog koji sadrži analitičke tekstove iz oblasti marketinga, menadžmenta i inih društvenih tema.

Termin konsultacija: sreda 11:00 – 12:00h

E-MAIL: uros.mitrovic@fzs.edu.rs