Beograd, 27.04.2016.

Fakultet za sport u Beogradu, je u cilju kontinuiranog unapređenja svih procesa, ušao u proces implementacije sistema upravljanja kvalitetom po zahtevima standarda ISO 9001:2008, koji je usklađen sa smernicama za visoko obrazovanje IWA-2 (International Workshop Agreement) i sa standardima i smernicama za obezbeđenje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG-ENQA (European Standards and Guidelines – European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Kvalitet u visokom obrazovanju je jedan od najčešćih pojmova koje poslednjih godina izgovaraju kreatori visokoobrazovnih politika u svim evropskim državama. Primenom najsavremenijih metoda i tehnika, uz aktuelne i primenljive nastavne programe želimo da izgradimo i razvijemo modernu i funkcionalnu obrazovnu ustanovu. Nastojimo da pratimo svetske trendove visokog obrazovanja i da težimo potpunom ispunjavanju zahteva okruženja, kako bi smo obezbedili poverenje i zadovoljstvo naših studenata, sportskih subjekata i društevne zajednice.

              

Norma ISO 9001:2008 u velikoj meri može pomoći u radu obrazovnih institucija, na svim nivoima obrazovanja. Najveća prednost norme ISO 9001:2008 je njena jednostavnost. Kada se norma prevede na, običnom korisniku, prihvatlјiv jezik, vidimo da su svi zahtevi norme ISO 9001:2008 nešto prirodno i primenjivo u svakodnevnom radu. S druge strane uz primenu norme ISO 9001:2008 olakšano je i ispunjavanje zahteva koje zakonodavac stavlјa pred obrazovne institucije, jer zakonodavna regulativa koja reguliše upravlјanje kvalitetom na svim nivoima  obrazovanja u Republici Srbiji kontinuirano se unapređuje i usklađuje s evropskom pravnom regulativom.

Stavlјanjem kvaliteta u prioritet poslovne politike na Fakulktetu za sport, obezbeđuju se nastavno-naučne usluge najvišeg kvaliteta, u skladu sa potrebama i očekivanjima naših studenata i društva u celini, siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene, kao i neprekidno pobolјšavanje poslovnog procesa i celokupnog sistema. On podrazumeva da zajedno svi posredni i neposredni učesnici mogu dati odgovore na pitanja:

  1. Kakav je naš fakultet?
  2. Kako to znamo?
  3. Šta treba da učinimo da bude još bolјe?

Planirani završetak  projekta na Implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom po zahtevima standarda ISO 9001:2008/IWA 2, na Fakultetu za sport je sredinom maja 2016, kada će se izvršiti provera uspostavlјenog Sistema menadžmenta kvalitetom, koje vrši izabrano sertifikaciono telo.