Prof. dr Vesko Drašković

Prof. dr Vesko Drašković, rođen je u Kolašinu 1959. godine. Još kao dečaku otac Dragomir, profesor hemije i biologije, preneo mu je ljubav prema nauci o kretanju.
Fakultet za fizičku kulturu na beogradskom Univerzitetu upisao je 1978. godine, a diplomirao je 1983.

Od 1987. je osnovao prvi privatni fitnes klub u zemlji “Studio №1 za sport, rekreaciju i fizičku kulturu” koji i danas postoji.

Postdiplomske studije završava 1991. godine na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu, a 2005. takođe i na “ALFA” Univerzitetu, Fakultetu za menadžment u sportu. Magistrira 2006. na temu: „EFEKTI KONDICIONIH REKREATIVNIH FITNES PROGRAMA NA FIZIČKU RADNU SPOSOBNOST KOD OSOBA SREDNJEG DOBA“, a 2007. godine je doktorirao na temu: „EFEKTI TRENAŽNE TEHNOLOGIJE NA FIZIČKU I RADNU SPOSOBNOST OSOBA SA HIPOKINETIČKIM SINDROMOM“

Poslednjih devet godina je predavač iz oblasti fitnesa i novih trenažnih tehnologija.

Redovni član Srpske Kraljevske asocijacije akademika inovatora i naučnika -SKAIN postaje 2012.

Od 2014. izabran je u status naučnika na projektu „STRATEŠKI CENTAR ZA VITALNOST NACIJE“ na Kemerovskom državnom Univerzitetu u Rusiji, na Fakultetu za biologiju, Socijalno-psihološkom Fakultetu i Fakultetu za fizičku kulturu i sport.