Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na master studijama, oblast komunikologija. Doktorirala je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu na studijama Teorije dramskih umetnosti, medija i kulture.
Od 2014. godine radila je na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu u zvanju docenta u oblasti Komunikološko-kulturoloških studija. Od 2017. godine predavala je na osnovnim i master studijama u Visokoj školi za komunikacije u Beogradu na smerovima Komunikacija, Savremena kultura, Kultura i komunikacija i birana je u zvanje vanrednog profesora. Godine 2020. na Fakultetu za sport birana je u zvanje vanrednog profesora na smeru Sportsko novinarstvo u okviru Komunikološko-kulturoloških studija. Prošla je sve nivoe novinarskog rada od dopisnika, reportera, prezentera, voditelja autorskih emisija, urednika u štampanim i elektronskim medijama.
Član je Udruženja novinara Srbije, Udruženja građana za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja Beograd. Pridruženi je član Estetičkog društva Srbije.
Učesnik je mnogih naučnih skupova u zemlji i regionu. Izdala je više od pedeset naučnih radova.
Autor je knjiga: „U društvu najboljih“ (2018), „Mediji, kultura, politika – u epohi globalizacije“ (2019), „Uvod u novinarstvo“ (2022), „Fudbal i društvo“ (2022) (koautorstvo sa Milenković, D) i „Etika i kodeks novinarstva“ (2023).

E-mail: vesna.milenkovic@fzs.edu.rs, vmilenkovic58@gmail.com