Rođen je 5.12.1952. godine u radničkoj porodici u Vrbasu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Fakultet fizičke kulture je završio u Beogradu. Na fakultetu je završio i magistarske studije sa prosekom 10 i magistrirao 1984. a doktorirao 1995. godine. Od 1976. godine radi na predmetima Teorija sportskog treninga, Metodika sportskog treninga, Osnove sportskog treninga, Teorija i metodika elementarnih igrara, Upravljanje pripremom i takmičenjem i Šah.

U dva navrata, školske 1982/83. i 1986/87. godine boravio je na stručnom usavršavanju u Moskvi kod čuvenog profesora svetskog glasa, L.P. Matvejeva.

U okviru poslediplomskog  usavršavanja, učestvovao je kao mentor i član komisija za ocenu projekata i odbranu magistarskih i doktorskih radova. Bio je prodekan za nastavu na matičnom fakultetu i dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Bio je član Senata Beogradskog univerziteta.

Rukovodio je istraživačkim projektima, učestvovao na brojnim stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, a redovno je član naučnih odbora međunarodnih i domaćih konferencija. Bio je i rukovodilac međunarodnih konferencija i držao pozivna predavanja. Recenzirao je veći broj knjiga, kao i naučne i stručne članke u časopisima i zbornicima radova sa nacionalnih i međunarodnih konferencija. Višegodišnji je član redakcija naučnih i stručnih časopisa u zemlji i inostranstvu (trenutno je član redakcije u dva domaća i četiri inostrana časopisa).

Predavao je osnovnim i postdiplomskim studijama u Beogradu, Banja Luci, Palama, kao i na Višoj trenerskoj školi i Višoj košarkaškoj školi u  Beogradu. U Centru za fizičko vaspitanje studenata Beogradskog univerziteta radio je 17 godina kao nastavnik fizičkog vaspitanja na većem broju fakulteta. U vannastavnim aktivnostima studenata, godinama je radio kao instruktor skijanja i plivanja i obučavao početnike.

Objavio je preko 100 stručnih i naučnih radova, prevoda i prikaza, tri skripte,  tri knjige i jedan priručnika kao autor i koautor. Knjiga Osnove sportskog treninga je korišćena kao udžbenička literatura u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini na fakultetima u Banja Luci i Palama, kao i u Srbiji na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i višim školama sporta. Knjiga je prevedena u Ukrajini.

Bio je višegodišnji predavač na brojnim trenerskim tečajevima u više gradova u Srbiji, na godišnjim skupovima trenera u košarci, atletici, rukometu, fudbalu, tekvondou, veslanju, kajaku, vaterpolu, plivanju, odbojci, plesu, fitnesu i na stručnim tribinama. Na seminaru za trenere dizača tegova, koje je organizovao MOK, takođe je bio angažovan kao predavač. U više navrata je bio gost predavač na skupovima pedagoga fizičke kulture u više gradova Srbije.

U košarci je aktivno radio trideset godina. Bio je direktor Više košarkaške škole i profesor na predmetu Osnove sportskog treninga. U više navrata je bio predavač na saveznim i republičkim seminarima košarkaških trenera Jugoslavije, Srbije i Bosne i Hercegovine, Mađarske, kao i na košarkaškoj Klinici u Beogradu, najvećem trenerskom skupu na svetu. Položio je kao student četiri sudijska ispita (plivanje, rukomet, atletika i šah) i ispit za spasioca u plivanju. Jedno vreme je bio sudija u sva četiri navedena sporta, a radio je kao instruktor plivanja na obuci studenata.

Kao kondicioni trener radio je u više košarkaških klubova, a najduže u KK“Partizan“ i KK“C.Zvezda“ sa svim kategorijama košarkašica i košarkaša. Ekipe koje je trenirao osvojile su 16 titula prvaka Srbije, Jugoslavije i Jadranske lige, kao i šest kupova Jugoslavije i Srbije. Trenirao je brojne vrhunske košarkašice i košarkaše reprezentativce zemlje. Radio je kao kondicioni trener sa ekipom „Levski-Totel“ iz  Sofije u sezoni 1993/94. godine kada je ova ekipa postala prvak Bugarske. Više godina je bio kondicioni trener raznih reprezentativnih selekcija koje su osvajale medalje na svetskim i evropskim prvenstvima. Radio je četiri godine kao kondicioni trener reprezentacije Crne Gore.

Poslednjih godina sarađuje u funkciji savetnika sa brojnim trenerima i sportistima. Saradnik je Jelene Arunović, trenera svetske prvakinje i svetske rekorderke u streljaštvu, Zorane Arunović. Stručno je sarađivao i sa karatistima kojima je pomagao u planiranju i programiranju trenažnog procesa. Jedan od njih je postao dvostruki prvak sveta, a osvojeno je više medalja na evropskim i drugim prvenstvima. Osim toga, bio je stručni saradnik nacionalnog folklornog ansambla “Kolo”.

Bio je član Stručnog saveta Košarkaškog saveza Srbije, a takođe i Stručnog saveta Saveza za sinhrono plivanje Srbije. Jedan je od osnivača Udruženja kondicionih trenera, “Međunarodne asocijacije za zdravlje, optimalnu ishranu, suplementaciju i oporavak” i udruženja “Živimo zdravije”. Sada je podpredsednik Zdravstvene komisije Saveza sportova, komisije koja organizuje celogodišnje seminare za stručno usavršavanje sportskih lekara i trenera. Na tim seminarima uvek je jedan od predavača. Osnivač je i predsednik udruženja “Alumni DIF”.

U šahovskoj organizaciji aktivno je radio kao igrač, pionirski instruktor i sudija. Zajedno sa nastavnicima fizičkog vaspitanja OŠ“Ljuba Nenadović“ osnovao je 1975.godine šahovsku sekciju u školi koja i danas radi i u kojoj je bio predavač prve dve godine. Sličnu sekciju je organizovao i u osnovnoj školi “Nikola Tesla”. Jedan od njegovih učenika bio je pionirski prvak Beograda, Srbije i Jugoslavije. Doprineo je da se na matičnom fakultetu uvede izborni predmet Šah i organizovao je nastavu i uspostavio saradnju sa najvećim autoritetima u toj oblasti u Srbiji.

Bio je angažovan kao predavač u studio-agenciji „Spiker“, koja je, pored ostalih, školovala sportske novinare.

Veoma je bio aktivan u društvenom radu u fizičkoj kulturi. Bio je predsednik Komisije RK SSO Srbije za fizičku kulturu, član iste takve komisije u SSO Jugoslavije, član sekretarijata Sekcije RK SSRN Srbije za fizičku kulturu, sport i rekreaciju, predsednik Republičkog odbora akcije „Nijedna škola bez sportskih terena“, član opštestručnog rukovodstva kampova perspektivnih sportista SOFK Srbije, član Komisije SOFK Srbije za razvoj sporta, član programskih saveta TV Beograd i „Šahovskog informatora“ i Izdavačkog saveta lista „Tempo“. Bio je i predsednik Izdavačkog saveta NIRO „Sportska knjiga“. Više godina je bio član, a jednom i predsednik žirija za „Majsku nagradu“ SOFK Srbije. Sada je član Udruženja potomaka i poštovalaca ratnika oslobodilačkih ratova Srbije “Srpske vojvode”. Predsednik je Univerzitetskog sportskog saveza Beograda.

Učestvovao je na pet saveznih omladinskih radnih akcija. Sačinio je program fizičke kulture na ORA po kojem se radilo na radnim akcijama u Srbiji sve do njihovog ukidanja. Jedan je od osnivača i veoma aktivan član Udruženja učesnika omladinskih radnih akcija i volontera Srbije.

 Za stručni i društveni rad dobio je sledeće nagrade i priznanja:

– Oktobarsku nagradu Beograda 1976. god. za najbolje stručne i naučne radove studenata;

– nagradu Univerziteta u Beogradu kao najbolji diplomirani student u 1976. godini;

– Medalju za vojničke vrline, kojom ga je odlikovalo Predsedništvo SFRJ za rezultate postignute u toku služenja vojnog roka i

– Zlatnu značku ORA „Morava 71-80“, kao priznanje za doprinos razvoju i rezultatima dobrovoljnog omladinskog rada.

– Oktobarsku nagradu grada Vrbasa.

– Više različitih priznanja (za razvoj šaha, razvoj kuglanja, studentske organizacije…) a najvrednije od studenata. Godinama je najbolje ocenjeni nastavnik na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, a na osnovu velike ankete koju su putem interneta sproveli studenti na 65 fakulteta, dva puta je proglašen za nastavnika koji u Srbiji najviše “pokreće na rad i kritičko razmišljanje, podstiče kreativne ideje i budi radoznalost”.

U leksikonu “Srpski WHO IS WHO” svrstan je među 3574 ličnosti društvene elite Srbije.

Oženjen je i ima dvoje dece.

Termin konsultacija:

E-MAIL: vladimir.koprivica@fzs.edu.rs