Peta međunarodna konferencija „Sport i bezbednost“ u zajedničkoj organizaciji bugarske Nacionalne sportske akademije „Vasil Levski“ i Fakulteta za sport „Univerziteta Union – Nikola Tesla“ održana je u Sofiji. Delegacija našeg Fakulteta koju su činili dekanka Ivanka Gajić, prodekan za nastavu Milan Mihajlović, vanredni profesor Radivoje Petrović i docent Uroš Mitrović imala je veoma zapaženo učešće o čemu svedoči i prestižna nagrada koja je zasluženo došla u naše ruke.

Ovaj naučni skup u Bugarskoj okupio je značajan broj fakulteta iz regiona, a tom prilikom prezentovano je oko 50 naučnih radova, saopštenja i poster prezentacija.

Prof. dr Radivoje Petrović predstavio je rad na temu „Medijatizacija spota – nasilje novog doba“ u kome je akcenat bio na svojevrsnom medijskom terorizmu nad sportom. Zajednički naučni rad autora doc. dr Uroša Mitrovića i doc. dr Ivane Parčine pod nazivom „Upravljanje krizom – komunikacijski alati i PR kao podrška sportskoj industriji“ prezentovao je docent Mitrović koji je u izlaganju ukazao na koji način najveća svetska takmičenja i globalni sportski događaji koriste alate marketinške komunikacije i PR-a kako bi pridobili podršku različitih javnosti – masovne, laičke, stručne i upravljačke – i nastavili sa popularizacijom sporta i ekspanzijom njegovog uticaja u društvu. Rad je takođe naveo i primere koji pokazuju da brojne države u svetu, masivnim investiranjem u sport, unapređuju i svoje diplomatske i međunarodne odnose i unapređuju imidž u svetu.

Sa ponosom ističemo da je poster prezentacija ovog naučnog rada proglašena za najbolju, a priznanje je uručio rektor Nacionalne sportske Akademije „Vasil Levski“ Penčo Gešev.

Najbolja poster prezentacija na Petoj međunarodnoj naučnoj konferenciji „Sport i bezbednost“ autora doc. dr Uroša Mitrovića i doc dr Ivane Parčine

Tokom trajanja konferencije potpisan je i Memorandum o saradnji fakulteta za sport balkanskih zemalja koji bi trebalo da doprinese bližoj saradnji i  boljoj koordinaciji na zajedničkim projektima u budućnosti kao i da promoviše razmenu različitih sportskih programa i obrazovnog iskustva za potrebe treninga vrhunskih sportista. Memorandum je potpisalo čak 11 fakulteta i sedam zemalja (Srbija, Bugarska, Albanija, Slovenija, Hrvatska, BJR Makedonija, Turska).

– Izuzetno smo zadovoljni rezultatima ove naučne konferencije i načinom na koji smo široj stručnoj javnosti još jednom predstavili naš Fakultet. Imali smo veoma kvalitetne naučne radove i odlične prezentacije, a nagrada koju smo dobili je samo posledica svega toga. Ono što je bio dodatni benefit ovog naučnog skupa je što su srodni fakulteti sa prostora Balkanskog poluostrva potpisali Memorandum kojim ćemo postići mnogo prisniju saradnju i nadam se još bolje zajedničke rezultate – konstatovala je prof. dr Ivanka Gajić.