Konzorcijum Erasmus + projekta pod nazivom WISE (Women’s Involment in Steady Exercise) u kome učestvuje i Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ održao je prvi sastanak na kome su definisane sve smernice i buduće aktivnosti. Na ovaj način praktično je započet projekat koji će trajati čak 30 meseci, finansiran je od strane Evropske unije kroz program Erasmus+ sport, a za cilj će imati podsticanje devojaka i žena, uzrasta od 15 do 24 godine, u aktivnije bavljenje fizičkim vežbanjem.

Zamisao je da stručnjaci iz oblasti sporta i zdravlja identifikuju najinteresantnije i najprimamljivije sportove i fizičke aktivnosti u koje bi bile uključene devojke i mlade žene, u čemu bi imale kontinuitet kao preduslov, i to u rezličitim državama Evrope.

Projekat WISE nastao je upravo na inicijativu Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, a partneri na ovom projektu biće nam EPSI (Evropska Platforma za Inovacije u Sportu – Belgija), sa kojim imamo potpisan protokol o saradnji još od 2016. godine. Zatim, ECOS (European Culture and Sport Organization – Italija), KA (Kinetic Analysis – Holandija), UoV (University of Valencia – Španija), SPORTLAB (Sportlab S.S.D.A.R.L. – Italija).

Statistika kaže da je širom Evropske unije neuporedivo veća uključenost muškaraca u sport, aktivno vežbanje i različite fizičke aktivnosti nego što je to slučaj sa devojkama i ženama, naročito u pomenutom uzrastu od 15 do 24 godine. Brojke kažu da 15 odsto muškaraca nikada nije treniralo bilo koji sport niti se bavi nekom fizičkom aktivnošću u ovom uzrastu, dok je kod žena istih godina taj procenat neuporedivo veći i iznosi čak 33 odsto.

Želja svih koji su uključeni u realizaciju projekta WISE je da se smanji ovaj jaz koji postoji između muškaraca i žena kada je u pitanju bavljenje različitim fizičkim aktivnostima kroz inovativne programe u koje će masovnije biti uključene žene. Takođe, kroz razna ispitivanja i analize koje će se vršiti uz pomoć moderne opreme i savete o pravilnoj ishrane, mladim devojkama i ženama širom Evrope će na delu biti predstavljene sve pogodnosti koji će takav stil života imati na njihovo sveobuhvatno zdravlje.

Tokom prvog sastanka Konzorcijuma WISE projekta, na kome je Fakultet za sport predstavljala doc. dr Ivana Parčina, učinjeni su prvi koraci ka tome, formiranjem Upravnog i Naučnog odbora koji će zajedničkom strategijom definisati projektne aktivnosti, a na kraju i oceniti njegovu učinkovitost. #BeWise