Fakultet za sport Univerziteta Union „Nikola Tesla“, pored redovnog akademskog obrazovanja, orijentisan je i ka neformalnim vrstama edukacije. Na našem Fakultetu se realizuju programi stručnog osposobljavanja za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu. Cilj je da i taj deo obrazovnog procesa sportskih stručnjaka bude na višem nivou i na taj način se doprinese unapređenju i razvitku srpskog sporta.

Opšti deo kursa za stručno osposobljavanje koji je trajao 80 časova uspešno je završilo preko 60 sportskih trenera, sportsko-rekreativnih voditelja i operativnih sportskih menadžera. Svi oni biće upućeni na realizaciju užeg stručnog osposobljavanja u svoje matične nacionalne granske sportske saveze sa kojima naš Fakultet ima potpisane protokole o saradnji.

– Polaznici kursa pokazali su zavidan nivo znanja i izrazili su zadovoljstvo kvalitetom do sada održane nastave. Naredni kurs se planira za septembar gde očekujemo još veći broj polaznika – zadovoljno je konstatovao rukovodilac stručnog osposobljavanja Aco Gajević.

Programi stručnog osposobljavanja uvedeni su u obaveznu praksu rada sportskih organizacija i visokoškolskih obrazovnih ustanova u Srbiji. Razlog tome je veliki broj nekadašnjih sportista i aktuelnih sportskih radnika, koji obavljaju širok dijapazon poslova u oblasti sporta, ali nemaju formalno obrazovanje koje je neophodno za sticanje dozvole za rad što je propisano zakonom.