Zbog velikog interesovanja za jedinstvene studijske programe Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, junski upisni rok biće produžen za još sedam dana i trajaće do 22. jula 2022. godine. Svi zainteresovani kandidati moći će da do navedonog datuma u prostorijama Fakulteta na Novom Beogradu predaju dokumenta i upišu se u prvom upisnom roku.

Broj mesta za upis u školsku 2022/2023. godinu je ograničen na 150 studenata na osnovnim i 45 studenata na master akadmeskim studijama. Kandidati koji konkurišu mogu da se upišu na tri akreditovana studijska programa osnovnih akademskih studija:

Trener u sportu –  60 studenata (240 ESPB)

Sportsko novinarstvo – 30 studenata (240 ESPB)

Menadžment u sportu – 60 studenata (240 ESPB)

I tri akreditovana programa  master akademskih studija:

Trener u sportu – 25 studenata (60 ESPB)

Menadžment u turizmu i rekreaciji – 5 studenata (60 ESPB)

Menadžment u sportu – 15 studenata (ESPB)

USLOVI ZA UPIS

Pravo upisa na osnovne akademske studije (OAS) imaju kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a pravo upisa na master akademske studije (MAS) imaju kandidati sa završenim odgovarajućim fakultetom i sa ostvarenih 240 ESPB.

ŠКOLARINA

Cena godišnje školarine na svim studijskim programima osnovnih akademskih studija iznosi 1.700 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Cena godišnje školarine na svim studijskim programima master akademskih studija iznosi 2.000 evra (+500 evra prijava i odbrana master rada), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Godišnja školarina pokriva sve troškove studija (prijemni ispit, upisni materijal, prijave ispita, overu semestra, izdavanje potvrda i uverenja, nastavne materijale u elektronskom obliku i osiguranje), a može se platiti u 9 rata.

Pored popunjene prijave za upis, u zavisnosti od nivoa studija za koji konkurišu, kandidati prilažu originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

Za upis na osnovne akademske studije:

– svedočanstva svih razreda srednje škole,

– diplomu srednje škole,

– diplomu o položenoj opštoj maturi,

– izvod iz matične knjige rođenih.

Za upis na master akademske studije:

– diplomu / dodatak diplomi o završenim osnovnim akademskim studijama,

– izvod iz matične knjige rođenih.

 

Sve dodate informacije možete dobiti preko telefona 011/4044060 ili putem mejla: info@fzs.edu.rs