Beograd, 10.11.2015. godine

Aktivnosti Fakulteta za sport, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, usmerene ka jačanju naučnih i stručnih potencijala, inovaciji znanja i unapređenju međunarodne saradnje sa relevantnim obrazovnim institucijama iz oblasti sporta, nisu prošle nezapaženo na prostoru nekadašnje države. U cilju kreiranja kvalitetnijeg pedagoško-obrazovnog procesa kao i permanentnog usavršavanja vlastitih naučno-nastavnih potencijala, u Beogradu je potpisan Sporazum o saradnji i partnerstvu sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje, Univerziteta Crne Gore, iz Nikšića. Sporazum su potpisali dekani, prof. dr Ivanka Gajić i doc. dr Stevo Popović.

Ostvarivanjem akademskog partnerstva i saradnje na regionalnom nivou, omogućiće obema stranama unapređenje svih oblasti delovanja. Poslužiće kao izazov i motivacija za sve nastavnike, saradnike i studente. Istovremeno, ostvarena saradnja predstavlja potvrdu vrednosti, ne samo Fakulteta za sport, već i celokupnog srpskog sporta, a posebno srpskih sportskih stručnjaka.

Potpisani sporazum, između ostalog, predviđa:

  • Uzajamno povezivanje i razmenu univerzitetskih nastavnika, saradnika i naučno-istraživačkih radnika, kao i studenata osnovnih i diplomskih studija;
  • Organizovanje letnjih škola, seminara i drugih oblika razmene znanja;
  • Razmena stručne literature, udžbenika i drugih fakultetskih publikacija;
  • Izvođenje zajedničkih naučno istraživačkih projekata;
  • Razmena iskustava na području uvođenja kreditnog sistema na osnovnim i diplomskim studijama;
  • Razmena iskustava na području informacionih sistema i komunikacija, kao i njihova upotreba u nastavnom procesu;
  • Razmena administrativnog osoblja radi sticanja iskustava i znanja, potrebnih za izvođenje savremenog pedagoškog procesa i naučno-istraživačkog rada;
  • I drugi oblici saradnje, koji su od zajedničkog interesa za obe strane.

Na ovaj način se proširio krug partnerskih visokoškolskih ustanova Fakulteta za sport, iz regiona. Nakon Bugarske, Mađarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine na red je došla i Crna Gora. Napravljeni su određeni kontakti sa Fakultetom za šport Univerziteta u Ljubljani, pa verujemo da ćemo uskoro biti u prilici da ozvaničimo saradnju i sa tom eminentnom ustanovom iz oblasti visokoškolskog obrazovanja u sportu, koja je ove godine proslavila 55 godina postojanja.

Na pomolu je i uspostavljanje prekookeanske saradnje. Delegacija Fakulteta za sport predvođena predsednikom Saveta, gospodinom Bojanom Sekulićem, posetiće krajem novembra njujorški CUNY (The City University of New York) i njihov Bruklin koledž (Brooklyn College) sa namerom unapređenja studija menadžmenta u sportu, po modelu koji se primenjuje na akademskim studijama u Americi.