Kontakt informacije

Narodnih heroja 30/I, 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 404 40 50
Telefon: +381 11 404 40 60
Fax: +381 11 404 40 65
Email: info@fzs.edu.rs
Web: www.fzs.edu.rs

Dekanat

Prof. dr Nebojša Čokorilo, dekan
Tel: 011/ 404-40-50
E-mail: nebojsa.cokorilo@fzs.edu.rs

Prof. dr Nemanja Ćopić, prodekan za nastavu
Tel: 011/ 404-40-56
E-mail: nemanja.copic@fzs.edu.rs

Pišite nam

  Ime (obavezno)

  Email (obavezno)

  Predmet poruke

  Vaša poruka

  Predsednik Saveta

  Bojan Sekulić
  Tel: 011/ 404-40-54
  E-mail: bojan.s@fzs.edu.rs

  Sekretarica

  Sanja Petrešević
  Tel: 011/ 404-40-50
  E-mail: sanja.petresevic@fzs.edu.rs

  Studentska služba

  Snežana Čiča
  Tel: 011/ 404-40-60
  E-mail: ssluzba@fzs.edu.rs

  Sekretar

  Marija Perović
  Tel: 011/ 404-40-58
  E-mail: marija.perovic@fzs.edu.rs

  Finansijska služba

  Maja Sekulić
  Tel: 011/ 382-15-15
  E-mail: office@eurocontact.rs

  PR služba

  Jovo Karanović
  Tel: 011/ 404-40-55
  E-mail: jovo.karanovic@fzs.edu.rs

  IT služba

  Mr Filip Lukić
  Tel: 011/ 404-40-64
  E-mail: filip.lukic@fzs.edu.rs

  Pravni okvir

  Dozvola za rad

  Broj: 612-00-01629/2019-06 od 11.10.2019. godine
  Rešenje o registraciji
  Broj: 1 Fi 324/2012 od 11.09.2012. godine

  Podatke za identifikaciju možete preuzeti OVDE

  Akreditacija

  Bpoj: 612-00-02636/2013-04 od 12.12.2014. godine
  Poreski identifikacioni broj (PIB): 107803145
  Matični broj pravnog lica: 17841904