Kontakt informacije

Narodnih heroja 30/I, 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 404 40 50
Telefon: +381 11 404 40 60
Fax: +381 11 404 40 65
Email: info@fzs.edu.rs
Web: www.fzs.edu.rs

Dekanat

Prof. dr Ivanka Gajić, dekan
Tel: 011/ 404-40-50
E-mail: ivanka.gajic@fzs.edu.rs

Doc. dr Dragan Atanasov, prodekan
Tel: 011/ 404-40-50
E-mail: dragan.atanasov@fzs.edu.rs

Prof. dr Milan Mihajlović, prodekan za nastavu
Tel: 011/ 404-40-63
E-mail: milan.mihajlovic@fzs.edu.rs

Pišite nam

Error: Contact form not found.

Predsednik Saveta

Bojan Sekulić
Tel: 011/ 404-40-54
E-mail: bojan.s@fzs.edu.rs

Sekretarica

Sanja Petrešević
Tel: 011/ 404-40-50
E-mail: sanja.petresevic@fzs.edu.rs

Studentska služba

Jelena Alhalidi
Tel: 011/ 404-40-60
E-mail: ssluzba@fzs.edu.rs

Sekretar

Nevena Slavković
Tel: 011/ 404-40-58
E-mail: nevena.slavkovic@fzs.edu.rs

Finansijska služba

Maja Sekulić
Tel: 011/ 382-15-15
E-mail: office@eurocontact.rs

PR služba

Natalija Divac
Tel: 011/ 404-40-55
E-mail: natalija.divac@fzs.edu.rs

IT služba

Mr Filip Lukić
Tel: 011/ 404-40-64
E-mail: filip.lukic@fzs.edu.rs

Pravni okvir

Dozvola za rad

Broj: 612-00-00487/2012-04 od 07.08.2012. godine
Rešenje o registraciji
Broj: 1 Fi 324/2012 od 11.09.2012. godine

Podatke za identifikaciju možete preuzeti OVDE.

Akreditacija

Bpoj: 612-00-02636/2013-04 od 12.12.2014. godine
Poreski identifikacioni broj (PIB): 107803145
Matični broj pravnog lica: 17841904