Program osnovnih akademskih studija MENADŽMENT U SPORTU traje četiri godine i njegovim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova)

Program osnovnih akademskih studija MENADŽMENT U SPORTU traje četiri godine i njegovim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i stiče naziv

DIPLOMIRANI MENADŽER U SPORTU
(Bachelor with Honours)

Osnovni cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Menadžment u sportu jeste obrazovanje diplomiranih menadžera kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja u oblasti menadžmenta u sportu.

Studentima je omogućeno sticanje profesionalnih kompetencija za rad na poslovima menadžera u sportskim organizacijama, menadžera sportskih objekata i sportskih događaja, menadžera marketinga sportske organizacije/sportskog centra, menadžera u rekreaciji i fitnes centrima, menadžera za organizovanje sporta u obrazovnim institucijama, PR menadžera sportske organizacije (posebno sportskog kluba), menadžera u sportskoj industriji, kao i u drugim državnim i nevladinim institucijama.

Ishod procesa učenja obuhvata: razvijanje kreativno menadžerske sposobnosti za analizu, odlučivanje, planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrolu poslovnih aktivnosti u sportskim organizacijama; osposobljavanje da koriste savremene koncepte, sisteme, tehnike i metode za rešavanje konkretnih problema u svom radu; razvoj kritičkog mišljenja u sportsko menadžerskoj praksi; osposobljavanje za razumevanje ključnih pitanja menadžmenta u sportu; osposobljavanje za timski rad, kooperativnost i adekvatnu komunikaciju; sticanje veština prenošenja znanja, kao i osposobljavanje za procese permanente edukacije i obrazovanja u oblasti menadžmenta u sportu.

Struktura studijskog programa OAS Menadžment u sportu posebno akcentira dobijanje jasne i potpune slike značaja i upotrebe praktičnog znanja koje se stiče kroz ovaj program osnovnih akademskih studija. Očekivanja su da kroz odgovarajuću strukturu nastavnih sadržaja studenti ovladaju znanjima iz oblasti sportskog menadžmenta, marketinga i sponzorstva u sportu, prava u sportu, upravljanja kvalitetom u sportu, u sportskim objektima, organizacijama, takmičenjima, sportskoj rekreaciji, liderstva u sportu, psihologije sporta, ekonomike sporta, bezbednosti u sportu, industrije sporta i drugih relevantnih sadržaja savremenog sporta i menadžmenta u sportu.

Struktura studijskog programa definisana je u skladu sa standardima i praksom priznatih visokoobrazovnih institucija iz zemlje i sveta.

Stručnu praksu studenti realizuju u poslednjem mesecu završnog semestra u vodećim sportskim ustanovama, sa kojima Fakultet ima potpisan sporazum o saradnji. Realizacijom ovog vida nastave, u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije, Sportskim savezom Srbije, Zavodom za sport i medicinu sporta Republike Srbije, granskim sportskim savezima, S.D. Crvena zvezda, Beogradskim maratonom, Savezom za rekreaciju i fitnes Srbije i mnogim drugim, studenti imaju mogućnosti da praktična znanja i iskustva usvajaju od najkompetentnijih stručnjaka, kako bi se još za vreme studija približili budućoj profesiji.

Fakultet za sport, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, ispunio je standarde propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, za akreditaciju studijskog programa Osnovne akademske studije MENADŽMENT U SPORTU, u okviru obrazovnog-naučnog polja Društveno-humanističke nauke i oblasti Fizičko vaspitanje i sport. Bpoj: 612-00-02636/2013-04 od 12.12.2014. godine. Pogledajte uverenje o akreditaciji. Za ovaj studijski program Fakultet za sport dobio je novu sedmogodišnju reakreditaciju Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, broj: 612-00-00048/8/2021-03 od 14.10.2021. godine. Uverenje o akreditaciji pogledajte ovde.

Za vreme trajanja osnovnih akademskih studija studenti izučavaju predmete iz četiri naučna polja i trinaest naučnih oblasti. Na Fakultetu se izučavaju isključivo jednosemestralni predmeti, a kroz samostalan izbor fakultativnih i izbornih predmeta na drugoj i trećoj godini, student personalizuje svoje studije u pravcu ličnih želja i ambicija.

Sistem nastave na Fakultetu za sport je formatiran po bolonjskoj matrici studija i podrazumeva interaktivnu nastavu u malim grupama, mentorski rad sa svakim studentom pojedinačno, organizovanje radionica, panela, seminara, klinika i kampova, izradu projekata i realizaciju praktične nastave.

Nastavni planovi od školske 2022/23. godine

Nastavni planovi od školske 2014/15 do 2021/22. godine.

Fakultet za sport pruža najkvalitetnije uslove  školovanja. Savremeno opremljen prostor, izuzetna saobraćajna povezanost, prijatan ambijent, bogata fakultetska biblioteka, najnovije informacione tehnologije, uz nastavni kadar sa bogatom stručnom i sportskom biografijom, garant su da je Fakultet za sport mesto na kom se susreću teorija i praksa, osećaju duh i misija sporta, rađaju nove ideje i neguju istinske vrednosti. Mesto gde se znanje vrednuje, a rad ceni. Fakultet se nalazi u neposrednoj blizini Studentskog grada, što će, zbog korišćenja studentskog restorana, biti veoma značajno velikom broju studenata.

Unapređivanje kvaliteta nastave, uvođenje Evropskog sistema prenosa bodova (ECTS) i dodatka diplomi (diploma supplement), rezultat su naše obaveze da izađemo u susret zahtevima Bolonjske deklaracije i time obezbedimo svojim studentima prohodnost ka drugim evropskim univerzitetima i ravnopravno učešće na evropskom i svetskom tržištu znanja. To ne isključuje nastojanja da u svom radu očuvamo i negujemo neke od dobrih tekovina našeg tradicionalnog obrazovnog sistema, koje su srpskim diplomcima decenijama obezbeđivale ugled u svetu.

Stručnu praksu studenti realizuju u poslednjem mesecu završnog semestra u vodećim sportskim organizacijama i medijskim kućama, sa kojima Fakultet ima potpisan sporazum o saradnji. Ovaj vid nastave se realizuje u saradnji sa: Olimpijskim komitetom Srbije, Sportskim savezom Srbije, Paraolimpijskim komitetom Srbije, Zavodom za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Savezom trenera Srbije, srpskim krovnim sportskim organizacijama, kao i sa sportskim medijskim kućama: Sportskim žurnalom, Dnevnim listom Sport, radio stanicom Sport FM, televizijom Sport klub, televizijskim servisom SportNetwork, portalima Supersport.com i Koš magazin. Na taj način, studenti imaju mogućnost da praktična znanja i iskustva usvajaju od najkompetentnijih domaćih i inostranih stručnjaka kako bi se, još za vreme studija, približili budućoj profesiji.

fzs-partneri

Naš nastavni kadar čine profesori koji su obrazovanje i akademsko zvanje stekli na uglednim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu, i koji, uz predavačko, poseduju i veliko iskustvo rada u medijima. Uz njih, na Fakultetu, kao predavači po pozivu, gostuju ugledna imena srpskog sportskog menadžmenta. Na taj način, povezujemo teoriju i praksu kako bi studentima preneli neophodna znanja i veštine.

Prof. dr Milan Mihajlović
Prof. dr Milka Đukić

Prof. dr Zoran Mašić
Doc. dr Jovan Šurbatović
Doc. dr Uroš Mitrović
Doc. dr Ana Gavrilović
Doc. dr Dejan Šuput

Doc. dr Ivana Parčina

Doc. dr Sanja Krsmanović Veličković

Diplome osnovnih akademskih studija su pravni akt, ali i dokaz da su studenti pokazali razumevanje i znanje iz različitih oblasti studija, kao i da realno mogu primeniti stečeno znanje (teoretsko i praktično) u sportskoj praksi i na tržištu rada.

Spektar zanimanja dostupnih po diplomiranjuje širok, od rada u sportskim savezima, sportskim klubovima, sportskim objektima kaoi sportskim menadžerskim i marketinškim agencijama…

MOGUĆNOST ZAPOSLENJA

Od početka svog rada, Fakultet kontinuirano ulaže u studente i mlade talente, nudeći im praksu u saradnji sa partnerskim sportskim organizacijama, gde se studenti upoznaju sa savremenim načinom rada. Već za vreme prakse, najbolji studenti imaju mogućnost da se nametnu kao talentovani, vredni i sposobni i tako obezbede sebi mesto u sportskim organizacijama, ili dobijaju preporuke za posao od naših partnera ili profesora, koji, uz akademsko, imaju i bogato iskustvo rada usportskoj industriji. Kritičko mišljenje, multidisciplinarno znanje i praktične sposobnosti, koje su stekli na Fakultetu, daje im osnovu za kvalitetan profesionalni rad. Većina naših studenata pronađe zaposlenje koje odgovara njihovim ambicijama i pritom  nastave sa životom u svojoj zemlji, tamo gde se najbolje i osećaju.

Zbog velikog interesovanja koje vlada za studijske programe Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, predupisna prijava za školsku 2023/2024 godinu je počela 20. novembra i trajaće do 15. aprila. Materijale za pripremu prijemnog ispita naći ćete OVDE. Broj mesta je ograničen, a svoje mesto možete rezervisati popunjavanjem online prijave OVDE.

OTVORENA VRATA
POSETITE NAS, UPOZNAJTE FAKULTETSKE KAPACITETE I NASTAVNIKE, I UVERITE SE U USLOVE KOJE VAM PRUŽAMO.

Vrata Fakulteta za sport su otvorena svim zainteresovanim budućim studentima i njihovim roditeljima, radnim danom od 09:00 do 16:00 časova, i subotom uz prethodnu najavu na tel. 011/404 40 50 ili putem mejla info@fzs.edu.rs. Adresa je: Narodnih heroja 30/I, Novi Beograd.

Za bliže informacije i sve što vas interesuje obratite nam se na sledeće brojeve telefona:
011 404 40 60 (Studentska služba)
011 404 40 50 (Sekretarijat fakulteta)
ili na adresu: ssluzba@fzs.edu.rs

BUDITE DEO POBEDNIČKOG TIMA!!!

znanje-za-medalje-menadzeri