Službe fakulteta

//Službe fakulteta
Službe fakulteta 2016-10-17T16:26:27+00:00

Studentska služba

Studentskom službom ili kako mi, na Fakultetu za sport, volimo da kažemo, Studentskim servisom rukovodi Jelena Alhalidi.
Zadatak Studentskog servisa je da se stara o svim administrativnim pitanjima koja imaju vezu sa studentima, o njihovim potrebama i željama. Uz to, ona im je i „glas razuma“ kada za to ima potrebe.
Studentski servis možete kontaktirati i putem linka.

Pravna služba

Pravna služba, odnosno sekretar Fakulteta se stara i rukovodi vannastavnim aktivnostima na Fakultetu.
Sekretar Fakulteta za sport je Nevena Slavković, diplomirani pravnik.

Finansijska služba

Fakultet za sport je kompletne poresko-finansijske i računovodstveno-knjigovodstvene poslove poverio kompaniji „Euro Contact“ d.o.o. iz Beograda, Mutapova 15.
Mogu se kontaktirati putem telefona +381 11 382 15 15 ili putem e-pošte office@eurocontact.rs
Kontakt osoba je Maja Sekulić.

IT sektor

Poslove IT administracije na Fakultetu obavlja dip. ing. Filip Lukić.
Kontaktirajte ga putem telefona +381 11 404 40 64 ili putem e-pošte admin@fzs.edu.rs

Marketing

Centar za marketing i odnose s javnošću nadležan je za javni nastup Fakulteta. U njegovoj nadležnosti su i organizacije ekskurzija, rukovođenje sportskim sekcijama, organizacija svečanosti i proslava.
Možete ga kontaktirati putem telefona +381 11 404 40 55 ili putem e-pošte marketing@fzs.edu.rs

Upisna prijava