Centar za kvalitet definiše strategiju i politiku praćenja, obezbeđenja, unapređenja i razvoja kvaliteta, i obavlja administrativne i organizacione poslove vezane za samovrednovanje i podizanje kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada.

Stručni organ Centra za kvalitet je Komisija za obezbeđenje kvaliteta.

Komisiju za obezbeđenje kvaliteta čini pet članova, od kojih tri predstavnika nastavnog osoblja, jedan iz redova nenastavnog osoblja i jedan student. Komisija ima predsednika iz reda nastavnog osoblja.

UNUTRAŠNJA PROVERA KVALITETA

Akcioni plan za sprovođenje strategije kvaliteta za školsku 2017-2018

Odluka o usvajanju izveštaja o rezultatima samovrednovanja FZS

Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta FZS

Strategija obezbeđenja kvaliteta FZS

Izveštaj o rezultatima samovrednovanja