Fakultet za sport pruža najkvalitetnije uslove  školovanja. Savremeno opremljen prostor, izuzetna saobraćajna povezanost, prijatan ambijent, bogata fakultetska biblioteka, najnovije informacione tehnologije, uz nastavni kadar sa bogatom stručnom i sportskom biografijom, garant su da je Fakultet za sport mesto na kom se susreću teorija i praksa, osećaju duh i misija sporta, rađaju nove ideje i neguju istinske vrednosti. Mesto gde se znanje vrednuje, a rad ceni. Fakultet se nalazi u neposrednoj blizini Studentskog grada, što će, zbog korišćenja studentskog restorana, biti veoma značajno velikom broju studenata.

Unapređivanje kvaliteta nastave, uvođenje Evropskog sistema prenosa bodova (ECTS) i dodatka diplomi (diploma supplement), rezultat su naše obaveze da izađemo u susret zahtevima Bolonjske deklaracije i time obezbedimo svojim studentima prohodnost ka drugim evropskim univerzitetima i ravnopravno učešće na evropskom i svetskom tržištu znanja. To ne isključuje nastojanja da očuvamo i negujemo, u svom radu, neke od dobrih tekovina našeg tradicionalnog obrazovnog sistema, koje su srpskim diplomcima decenijama obezbeđivale ugled u svetu.

Upis u prvu godinu master akademskih studija vršiće se u junskom i septembarskom upisnom roku u prostorijama Fakulteta za sport. Tom prilikom, svi kandidati polagaće Test opšte informisanosti o sportu. Test služi za proveru stečenog znanja na osnovnim akademskim studijama, obuhvata pitanja iz oblasti opšte kulture, poznavanja sporta i kognitivnih sposobnosti. Prijemni ispit nije eliminacionog karaktera i zamišljen je tako da omogući uvid u specifične sklonosti i kvalitete kandidata.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS
(originali ili overene kopije)

  • diploma fakulteta

     

  • izvod iz matične knjige rođenih
  • 3 fotografije 3,5 x 4,5 cm
  • ŠV obrasce, prijavni list i indeks obezbeđuje Fakultet besplatno

Vrata Fakulteta su otvorena svim zainteresovanim budućim studentima i njihovim roditeljima, radnim danom od 09:00 do 16:00 časova. Poseta je moguća i subotom od 10:00 do 16:00 časova, uz prethodnu najavu na tel. 011/404 40 50 ili putem mejla info@fzs.edu.rs. Adresa je: Narodnih heroja 30/I, Novi Beograd.

POSETITE NAS, UPOZNAJTE FAKULTETSKE KAPACITETE I NASTAVNIKE, UVERITE SE U USLOVE KOJE VAM NUDIMO.

Adresa:

FAKULTET ZA SPORT
11070 Novi Beograd
Narodnih heroja 30/I

Fakultet za sport, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, ispunio je standarde za akreditaciju visokoškololske ustanove, propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Bpoj: 612-00-02636/2013-04 od 12.12.2014. godine.

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija Menadžement u sportu

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija Menadžment u turizmu i rekreaciji

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija Trener u sportu