Fakultet za sport u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije, Sportskim savezom Srbije, Zavodom za sport i medicinu sporta Republike Srbije i Savezom trenera Srbije organizuje i realizuje programe stručnog usavršavanja trenera u sportu. U zavisnosti od prethodnog nivoa stručnog znanja i prepoznatih potreba za novim, kreiraju se nastavni planovi i programi, utvrđuje broj nastavnih jedinica po određenoj temi ili nastavnom sadržaju, dodeljuju kompetentni nastavnici i predavači, nakon čega se, tako utvrđen plan i program stručnog usavršavanja, akredituje kod Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, kako bi polaznici, nakon njegove realizacije i položenog završnog ispita, dobili adekvatno i priznato stručno zvanje.