Fakultet za sport, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, ispunio je standarde za akreditaciju visokoškololske ustanove, propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Bpoj: 612-00-02636/2013-04 od 12.12.2014. godine.

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija Menadžment u sportu

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija Trener u sportu

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija Sportsko novinarstvo

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija Menadžment u sportu

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija Menadžment u turizmu i rekreaciji

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija Trener u sportu

Takođe, Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ je Odlukom republičke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta broj 612-00-00045/8/2021-03 od 02.12.2021. godine, dobio novu sedmogodišnju reakreditaciju institucije i studijskih programa.

Uverenje o akreditaciji viskoškolske ustanove

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija Menadžment u sportu

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija Trener u sportu

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija Sportsko novinarstvo

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija Menadžment u sportu

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija Menadžment u turizmu i rekreaciji

Reakreditacija studijskog programa master akademskih studija Trener u sportu sledi 2023. godine.

Fakultet za sport poseduje Dozvolu za rad Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 612-00-00487/2012-04 od 07.08.2012. godine.

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu broj 1 Fi 324/2012 od 11.09.2012. godine Fakultet za sport je upisan u sudski registar, u registarski uložak broj 5-1403-00.