Fakultet za sport poseduje Dozvolu za rad Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 612-00-00487/2012-04 od 07.08.2012. godine.

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu broj 1 Fi 324/2012 od 11.09.2012. godine Fakultet za sport je upisan u sudski registar, u registarski uložak broj 5-1403-00.